Ogólnopolska Akcji Ministra Edukacji Narodowej
„Ćwiczyć każdy może”

Zorganizowana

 w ramach Roku Szkoły w Ruchu

Tytuł może być przyznany szkołom i przedszkolom, które wezmą udział w akcji „Ćwiczyć każdy może” i spełnią wymagane kryteria.

W przypadku uzyskania tytułu przedszkole dodatkowo otrzymują pamiątkową tablicę  i „Przedszkole w Ruchu”.

Terminarz konkursu

a. OGŁOSZENIE AKCJI: 30.10.2013 r.

b. do 31.12.2013 r.: możliwość przyłączania się szkół i przedszkoli do akcji

c. do 31.03.2014 r.: przesyłanie formularzy wraz z załącznikami do weryfikacji

d. do 20.05.2014 r.: zakończenie akcji

Rada Pedagogiczna Miejskiego Przedszkola i Żłobka  „Ekoludki” podjęła decyzję o przystąpieniu do akcji „Ćwiczyć  każdy może” i wybrała następujące zadania do realizacji:

1. Ruch w przedszkolu – zajęcia edukacyjne (zajęcia organizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego).

Zadanie dla nauczycieli edukacji przedszkolnej: Przekazanie udokumentowanych przykładów dobrych praktyk przedszkola związanych z aktywnością fizyczną społeczności przedszkolnej, które dowodzą, że  aktywne zajęcia wychowania przedszkolnego mogą być ciekawe i atrakcyjne; napisanie dwóch scenariuszy zajęć aktywnych zajęć wychowania przedszkolnego (foto, wideo, opis, scenariusz zajęć).

2. Ruch poza szkołą -  zajęcia zorganizowane. 

Zadanie skierowane do przedszkoli współpracujących z placówkami wychowania pozaszkolnego lub: bibliotekami, domami kultury, związkami harcerskimi, związkami sportowymi, organizacjami pozarządowymi (za pośrednictwem szkół i przedszkoli):  Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu dla dzieci i młodzieży z zakresu aktywnego trybu życia, bezpieczeństwa lub zdrowia.

Biblioteki, domy kultury, związki harcerskie, związki sportowe i organizacje pozarządowe biorą udział w akcji za pośrednictwem szkół i przedszkoli. Szkoły i przedszkola mogą wspólnie wykonać z ww. instytucjami zadanie. Zorganizowany i przeprowadzony konkurs dla dzieci i młodzieży z zakresu aktywnego trybu życia, bezpieczeństwa lub zdrowia zgłasza i dokumentuje we wniosku zgłoszeniowym szkoła albo przedszkole. Za zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu żadna instytucja nie może pobierać od uczestników konkursu opłat.

3. Aktywność w gronie rodziny .

Zadanie dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i/lub dyrektorów przedszkoli: Zorganizowanie imprezy z udziałem najbliższych członków rodziny uczniów, np. Rodzinnego Dnia Sportu, Aktywnego Dnia Babci i Dziadka w szkole/przedszkolu itp.

Pod przyciskiem z prawej strony przedstawiamy sposób realizacji I zadania, tj.  Ruch w przedszkolu -  zajęcia edukacyjne (zajęcia organizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego).