Nazwa projektu: Międzypokoleniowa Akademia Żywności Ekologicznej

Okres: 09.11.2018 r. - 08.02.2019 r.

Kwota dofinansowania: 1487,43 zł

 

Zadanie zostało wsparte przez Stowarzyszenie Ekologiczne EKO - UNIA

 w ramach konkursu "Małe granty dla zrównoważonego rozwoju."

Idea oraz streszczenie projektu:

     Projekt zakłada realizację pięciu zadań ekologiczno - ekonomiczno - społecznych w różnych formach. Główną ideą projektu jest promocja  zdrowych, ekologicznych produktów lokalnych, zmniejszenie negatywnego wpływu człowieka na środowisko oraz wspieranie rolnictwa i agroturystyki naszego regionu podczas współpracy międzypokoleniowej. Uczestnikami projektu są przedstawiciele czterech pokoleń: dzieci w wieku przedszkolnym, studenci (młodzież), rodzice (dorośli) oraz seniorzy.  Realizacja projektu rozpocznie się zorganizowaniem w MPiŻ "Ekoludki" w Ełku "Ryneczka lokalnego w przedszkolu", gdzie zostaną zaprezentowane i wypromowane przez swoich przedstawicieli produkty lokalne. Każdy uczestnik dodatkowo będzie mógł nie tylko obejrzeć ale i spróbować czy zakupić taki produkt. Podczas zajęć dydaktycznych "Zdrowe, bo swojskie" w formie pogadanek, spotkań z ciekawymi ludźmi (Dietetykiem, Seniorami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, studentami Wyższej Szkoły Gospodarki, Przedstawicielami produktów lokalnych) reprezentującymi różne grupy wiekowe przedszkolaki pogłębią swoją teoretyczną wiedzę na temat ekologii, zdrowego odżywiania, ochrony i dbania o środowisko przyrodnicze, ekonomii i pracy w rolnictwie i agroturystyce. Dużą atrakcją dla dzieci będą "Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne". Dzięki takiej formie spotkania uczestnicy w różnym wieku łącząc swoje różne doświadczenia przygotują desery, wypieki czy wyroby z produktów lokalnych. Będą mogły poznać nowe smaki i przepisy, a przede wszystkim spotkanie to będzie okazją do wspólnego spędzenia czasu. Grupy przedszkolne podczas warsztatów założą też kącik zielarski uwzględniając zdrowe, ekologiczne rośliny, zioła i nasiona z którego będzie korzystać cała społeczność przedszkolna i goście odwiedzający placówkę. Aby pogłębić wiedzę na temat produktów lokalnych  i zachęcić dużą ilość dzieci z naszego miasta do sięgania po właśnie takie produkty zorganizowany zostanie międzyprzedszkolny konkurs plastyczny "Mój informator produktów lokalnych". Ze wszystkich powstałych prac powstanie wystawa w MPiŻ "Ekoludki" oraz w Wyższej Szkole Gospodarki, która zainteresuje społeczność lokalną produktami z naszego regionu i będzie pomocna m.in. w realizacji zajęć dydaktycznych. Zwieńczeniem projektu będzie przygotowany przez nauczycielki wraz ze swoimi dziećmi montaż słowno - muzyczny "Recepta moich Dziadków na zdrowie", który będzie nie tylko podsumowaniem wszystkich działań jak również podziękowaniem za wspólnie spędzony czas, naukę i wymianę doświadczeń.

     Zrealizowany projekt przyniesie bardzo wiele korzyści społeczności lokalnej m.in.: wypromuje zdrowe, ekologiczne produkty lokalne, -pomoże w rozwiązywaniu lokalnych problemów, zaspokajaniu potrzeb dotyczących zaangażowanych generacji, rozwinie relacje i więzi międzypokoleniowe oraz wzmocni wspólnotę lokalną. Dodatkowo zmniejszy negatywny wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze.

     Podsumowując, projekt wpisuje się w konstytucyjną zasadę zrównoważonego rozwoju. Dzięki dokonaniu wszystkich działań nastąpi proces integracji działań ekologicznych, ekonomicznych, społecznych i gospodarczych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości procesów przyrodniczych w celu gwarancji zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lokalnych Ełku nie tylko współczesnego pokolenia ale i przyszłych naszych pokoleń.

     Projekt jest bardzo potrzebny, ponieważ zaangażuje do współpracy cztery pokolenia, które wymienią się nie tylko wiedzą teoretyczną jak również doświadczeniami życiowymi na temat zdrowej, ekologicznej żywności, wspierania rolnictwa i agroturystyki, a przede wszystkim zachęci do zakupów produktów lokalnych. Dzięki realizacji wszystkich działań społeczność lokalna znajdzie rozwiązania lokalnych problemów oraz zmniejszy negatywny wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze. Projekt zrealizuje zasadę zrównoważonego rozwoju gdyż, rozwinie relacje i więzi międzypokoleniowe, wzmocni wspólnotę lokalną i jej gospodarkę a przede wszystkim wypromuje ekologiczne produkty lokalne w naszym regionie. Dodatkowo również przyczyni się do ochrony dziedzictwa kulturowego.