"Recepta moich Dziadków na zdrowie" - montaż słowno - muzyczny z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Przedstawienie odbyło się w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ełku. Przedszkolaki złożyły przybyłym gościom życzenia w postaci wierszyków i piosenek. Nie zabrakło również tańców w wykonaniu małych aktorów.

Spotkanie to było podsumowaniem wszystkich działań oraz podziękowaniem za wspólnie spędzony czas, naukę i wymianę doświadczeń. Był to wspaniałe spędzony czas, który połączył trzy pokolenia.