Nasze Logo:

MAMY SWOJE LOGO PRZEDSZKOLA

W grafice reklamowej i zagadnieniach dotyczących marketingu logo to znak graficzny będący symbolem tożsamości firmy, organizacji, idei itp./np. znak firmowy, znak towarowy, znak informacyjny/. Logo składa się z logotypu i /lub elementy graficznego będącego symbolem. Logo powinno być przede wszystkim czytelne i łatwo rozpoznawalne, i dlatego powinno mieć niezbyt skomplikowane kształty oraz niewielką ilość kolorów. To są ogólne informacje zaczerpnięte z Wikipedii, wolnej encyklopedii. Coraz częściej widzimy takie znaki graficzne na budynkach, tablicach, nadsyłanych dokumentach, pismach. My także zapragnęliśmy mieć swoje przedszkole logo – taki znak firmujący naszą placówkę symbolizujący nasze działania.

Wraz z nowym rokiem kalendarzowym w nasze przedszkole ma własne logo – znak firmowy placówki. Na terenie Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” w Ełku wśród dzieci z grup pięcioletnich i sześcioletnich zorganizowaliśmy konkurs plastyczny „Logo naszego przedszkola – EKOLUDKI”.

Celem tego przedsięwzięcia było przede wszystkim nadanie właściwego, charakterystycznego znaku do nazwy „Ekoludki”, a tym samym pobudzenie twórczości plastycznej dzieci – jako współgospodarzy przedszkola. Panie pracujące w grupach zachęcały swych wychowanków do udziału stwarzając sytuacje i możliwości do wyzwolenia potencjału twórczego. Otrzymaliśmy 45 prac wykonanych przez przedszkolaki z siedmiu grup. Powołano komisję, w której skład weszli: pani dyrektor, nauczycielka, przedstawiciel Rady Rodziców z naszego przedszkola oraz nauczyciel informatyki ze szkoły podstawowej. Wszyscy mieli trudne zadanie wyboru. Należało według regulaminu konkursu wybrać tylko jedną, najlepszą pracę, która będzie reprezentowała placówkę jako znak firmowy – logo Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki”. Komisja wyłoniła spośród wielu prac jedyną pracę sześciolatka /z oddziału przedszkolnego, pięciogodzinnego potocznie zwanego „zerówką”/. Wręczono nagrody pocieszenia za udział w konkursie i wkład pracy wszystkim dzieciom.

Autorka najlepszej pracy według oceny komisji otrzymała nagrodę główną za oryginalność, trafność tematu i estetykę wykonania. Praca w swej prostocie bardzo wymowna i świetnie zaplanowana. Schemat budynku przedstawiający nasze przedszkole z symbolem zielonego liścia nawiązuje do naszych działań z zakresu edukacji ekologicznej i postaw sprzyjających naturalnemu środowisku. Postacie ujęte jako tzw. „Ekoludki” – to dzieci uczęszczające do naszego przedszkola i uczestniczące w tego typu działaniach. Praca została poddana delikatnej technicznej obróbce graficznej pod kierunkiem fachowca w tej dziedzinie – nauczyciela informatyki ze szkoły ponadpodstawowej – rodzica zaprzyjaźnionego z naszą placówką. Po rozstrzygnięciu konkursu utworzyliśmy i udostępniliśmy wystawę po konkursową z otrzymanych prac dziecięcych przedstawiających różnorodne pomysły.

Katarzyna Skolmowska