Kadra placówki:

W przedszkolu zatrudnionych jest 38 nauczycielek wszystkie z bardzo dobrym przygotowaniem pedagogicznym. W grupach żłobkowych najmłodszymi wychowankami opiekują się dyplomowane opiekunki dziecięce i pielęgniarka, które dbają o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny dzieci.

W realizacji zadań wynikających z podstawy programowej pracownikom pedagogicznym pomagają pracownicy administracji i obsługi, którzy kochają pracę z małym dzieckiem.

Wszyscy realizują programy ekologiczne, posiadają wysoką kulturę osobistą, pozytywne nastawienie do środowiska, aktywnie uczestniczą na rzecz jego ochrony, a swoją postawą potwierdzają słuszność swojego działania.

Nauczycielki stale doskonalą swoją wiedzę za pomocą fachowej literatury, prasy, programów telewizyjnych. Uczestniczą w szkoleniach: warsztatach, konferencjach, seminariach, prelekcjach, doskonalących wiadomości i umiejętności w pracy z małym dzieckiem.

RADA PEDAGOGICZNA

DYREKTOR

-  mgr Sierotko Anna

WICEDYREKTOR

-  mgr Ignatowicz Małgorzata

-  mgr Konopko Anna

 

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

1.  mgr Błyszczek Hanna

2.  mgr Chrzanowska Ewa

3.  mgr Jolanta Moritz Danuta

4.  Hajdamach Renata

5.  mgr Dzierdzikowska Emilia

6.  mgr Kossak Aneta

7.  mgr Kowalewska Joanna

8.  mgr Łaszcz Marta

9.  mgr Rusak Barbara

10. mgr Rydzewska Jolanta

11. mgr Stefanowska Elżbieta

12. mgr Żylińska Danuta

13. mgr Kardyńska Anna

14. mgr Parzych Agnieszka

15. mgr Rejmer Monika

16. mgr Beziuk Jolanta

17. mgr Chomik Bożena

18. mgr Kamińska Justyna

19. mgr Mścichowska Anna

20. mgr Kosak Magdalena

21. mgr Leyk Marlena

22. mgr Konopacka Anna

23. mgr Zduńczyk Magdalena

24. mgr Ryszkiewicz Joanna

25. mgr Brzoznowska Dorota

26. mgr Foltyńska Marta

27. mgr Agnieszka Michałowska

28. mgr Dmuchowska Joanna

29. mgr Siłkowska Aneta

30. mgr Janowicz Aneta

31. mgr Marciszewska Dorota

32. mgr Staniszewska Katarzyna

33. mgr Monuszki Kamila

34. mgr Młynarska Ewelina

 

KATECHETKA

-  mgr Barbara Zarzecka  - nauczyciel religii

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

GŁÓWNA KSIĘGOWA

-  mgr Elżbieta Ropelewska

 

SPECJALISTA DO SPRAW KADR, PŁAC I SEKRETARIATU

-  Emilia Borowska

 

INTENDENTKA

-  Krystyna Suhak

 

REFERENT DO SPRAW ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYCH

-  Bogumiła Kurza

 

OPIEKUNKI DZIECIĘCE

1. Brudnicka Monika

2. Bryła-Klekotka Monika Maria

3. Czajka Marta

4. Czerech Irena

5. Długołęcka Anna

6. Dymek Krystyna

7. Gawdzis Wiesława

8. Iwanowicz Dorota

9. Jabłońska Monika

10. Kalinowska Agnieszka

11. mgr Kowalczyk Urszula

12. Kozłowska Beata

13. Odolecka Beata

14. Orent Marta

15. Ryzner-Wawiórka Magdalena

16. Skowrońska Małgorzata

17. Soczewka Bożena

18. Więcko Aneta

 

PIELĘGNIARKA

-  Renata Łukomska

 

POMOC NAUCZYCIELA

1.  Dubiło Marzanna

2.  Dziekońska Renata

3.  Gienieczko Elżbieta

4.  Solińska Małgorzata

 

WOŹNA ODDZIAŁOWA

1.  Cedrowska Małgorzata

2.  Dobrzycka Stanisława

3.  Fiedorowicz Agnieszka

4.  Forsow Anna

5.  Fronckiewicz Teresa

6.  Jagielska Irena

7.  Jankowska Grażyna

8.  Jeszke Bożena

9.  Kanclerz Marta

10. Malinowska Wioletta

11. Muczyńska Jadwiga

12. Ostrowska Bogusława

13. Podlecka Monika

14. Sobolewska Krystyna

15. Staszkun Justyna

16. Szyszko Agnieszka

17. Walejewska Emilia

18. Wałkuska Ewa

19. Weretyńska-Wasilewska Anna

20. Wiśniewska Małgorzata

21. Wojtowicz-Anisiejko Wioletta

22. Zalewska Anna

 

PERSONEL KUCHENNY

SZEFOWA KUCHNI

-  Lucyna Ostrowska

 

POMOC KUCHENNA

1.  Konopko Beata

2.  Muzykowska Agnieszka

3.  Poparda Barbara

4.  Szymborska Dorota

5.  Zaniewska Dorota

 

KONSERWATORZY

1.  Kamiński Kazimierz

2.  Kędzierski Robert