Kadra placówki:

Przedszkole zatrudniona  33 nauczycielki z bardzo dobrym przygotowaniem pedagogicznym. W realizacji zadań wynikających z podstawy programowej pracownikom pedagogicznym pomagają pracownicy administracji i obsługi, którzy kochają pracę z małym dzieckiem.

     Wszyscy realizują programy ekologiczne, posiadają wysoką kulturę osobistą, pozytywne nastawienie do środowiska, aktywnie uczestniczą na rzecz jego ochrony, a swoją postawą potwierdzają słuszność swojego działania.

    W pracy dydaktyczno–wychowawczej nauczycielki tworzą możliwości wychowankom do ich indywidualnego rozwoju, rozwijają dziecięce zainteresowania i zdolności, stosują różnorodne metody i techniki pracy, poszerzają zakres współpracy z rodzicami, współpracują z innymi nauczycielami, rozwijają współpracę ze środowiskiem lokalnym, uwzględniają zadania przedszkola przyjęte do realizacji na obecny rok szkolny. Są sumienne, zaangażowane w życie przedszkolne, aktywne i twórcze. Dbają o to aby dzieci w przedszkolu czuły się bezpiecznie i swobodnie. Nauczycielki stale doskonalą swoją wiedzę za pomocą fachowej literatury, prasy, programów telewizyjnych. Uczestniczą w szkoleniach: warsztatach, konferencjach, seminariach, prelekcjach, doskonalących wiadomości i umiejętności w pracy z małym dzieckiem.

RADA PEDAGOGICZNA

DYREKTOR

-  mgr Sierotko Anna

 

WICEDYREKTOR

-  mgr Ignatowicz Małgorzata

 

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

1.     mgr Błyszczek Hanna

2.     mgr Brzoznowska Dorota

3.     mgr Cedrowska Małgorzata

4.     mgr Chrzanowska Ewa

5.     mgr Długołęcka Anna

6.     mgr Dzierdzikowska Emilia

7.     mgr Foltyńska Marta

8.     mgr Gienieczko Elżbieta

9.     mgr Gientek Agnieszka

10. mgr Janowicz Aneta

11. mgr Kardyńska Anna

12. mgr Konopacka Anna

13. mgr Kosak Magda

14. mer Kossak Aneta

15. mgr Kowalewska Joanna

16. mgr Marciszewska Dorota

17. mgr Młynarska Ewelina

18. mgr Monuszki Kamila

19. mgr Moritz Danuta

20. mgr Parzych Agnieszka

21. mgr Podlecka Monika

22. mgr Rejmer Monika

23. mgr Rydzewska Jolanta

24. mgr Siłkowska Aneta

25. mgr Solińska Małgorzata

26. mgr Staniszewska Katarzyna

27. mgr Staśkiewicz Katarzyna

28. mgr Stefanowska Elżbieta

29. mgr Wicik Ewa

30. mgr Zduńczyk Magdalena

31. mgr Żylińska Danuta

 

PEDAGOG SPECJALNY

-  mgr Kosak Magda

 

KATECHETKA

-  mgr Budzińska Anna

-  mgr Zarzecka Barbara

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

GŁÓWNA KSIĘGOWA

-  mgr Ropelewska Elżbieta

 

SPECJALISTA DO SPRAW KADR, PŁAC I SEKRETARIATU

-  Borowska Emilia

 

REFERENT DO SPRAW ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYCH

-  Kurza Bogumiła

 

POMOC NAUCZYCIELA

1. Bilska Agnieszka

2. Ciborek Magdalena  

3. Dubiło Marzanna

4. Fiedorowicz Agnieszka

5. Kuranowska Karolina

6. Walejewska Emilia

 

WOŹNA ODDZIAŁOWA

1. Dobrogowska Jolanta

2. Dziewit Barbara

3. Fiedorowicz Agnieszka

4. Górecka Marta

5. Jankowska Grażyna

6. Krupka Katarzyna

7. Łupkowska Ewa

8. Muczyńska Jadwiga

9. Ostrowska Bogusława

10. Poparda Barbara

11. Przyborowska Agnieszka

12. Rydzewska Marta

13. Sienkiewicz Marta

14. Szyszko Agnieszka

15. Weber Anna

16. Zyskowska Aneta

 

PERSONEL KUCHENNY

POMOC KUCHENNA

1.  Szymborska Dorota

 

KONSERWATORZY

1.  Kamiński Kazimierz

2.  Kędzierski Robert