Kadra placówki:

Przedszkole zatrudniona  33 nauczycielki z bardzo dobrym przygotowaniem pedagogicznym. W realizacji zadań wynikających z podstawy programowej pracownikom pedagogicznym pomagają pracownicy administracji i obsługi, którzy kochają pracę z małym dzieckiem.

     Wszyscy realizują programy ekologiczne, posiadają wysoką kulturę osobistą, pozytywne nastawienie do środowiska, aktywnie uczestniczą na rzecz jego ochrony, a swoją postawą potwierdzają słuszność swojego działania.

    W pracy dydaktyczno–wychowawczej nauczycielki tworzą możliwości wychowankom do ich indywidualnego rozwoju, rozwijają dziecięce zainteresowania i zdolności, stosują różnorodne metody i techniki pracy, poszerzają zakres współpracy z rodzicami, współpracują z innymi nauczycielami, rozwijają współpracę ze środowiskiem lokalnym, uwzględniają zadania przedszkola przyjęte do realizacji na obecny rok szkolny. Są sumienne, zaangażowane w życie przedszkolne, aktywne i twórcze. Dbają o to aby dzieci w przedszkolu czuły się bezpiecznie i swobodnie. Nauczycielki stale doskonalą swoją wiedzę za pomocą fachowej literatury, prasy, programów telewizyjnych. Uczestniczą w szkoleniach: warsztatach, konferencjach, seminariach, prelekcjach, doskonalących wiadomości i umiejętności w pracy z małym dzieckiem.

RADA PEDAGOGICZNA

DYREKTOR

-  mgr Sierotko Anna

 

WICEDYREKTOR

-  mgr Ignatowicz Małgorzata

 

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

1.   mgr Błyszczek Hanna

2.   mgr Brzoznowska Dorota

3.   mgr Długołęcka Anna

4.   mgr Dzierdzikowska Emilia

5.   mgr Foltyńska Marta

6.   mgr Gienieczko Elżbieta

7.   mgr Janowicz Aneta

8.   mgr Kamińska Justyna

9.   mgr Kardyńska Anna

10.       mgr Konopacka Anna

11.       mgr Kosak Magda

12.       mer Kossak Aneta

13.       mgr Kowalewska Joanna

14.       Cedrowska Małgorzata

15.       mgr Leszczyńska Joanna

16.       mgr Marciszewska Dorota

17.       mgr Młynarska Ewelina

18.       mgr Moritz Danuta

19.       mgr Parzych Agnieszka

20.       mgr Podlecka Monika

21.       mgr Rejmer Monika

22.       mgr Rydzewska Jolanta

23.       mgr Siłkowska Aneta

24.       mgr Solińska Małgorzata

25.       mgr Staniszewska Katarzyna

26.       mgr Staśkiewicz Katarzyna

27.       mgr Stefanowska Elżbieta

28.       mgr Wicik Ewa

29.       mgr Zduńczyk Magdalena

 

KATECHETKA

-  mgr Budzińska Anna

-  mgr Zarzecka Barbara

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

GŁÓWNA KSIĘGOWA

-  mgr Ropelewska Elżbieta

 

SPECJALISTA DO SPRAW KADR, PŁAC I SEKRETARIATU

-  Borowska Emilia

 

REFERENT DO SPRAW ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYCH

-  Kurza Bogumiła

 

POMOC NAUCZYCIELA

1.   Bilska Agnieszka

2.    Cedrowska Małgorzata

2.    Dubiło Marzanna

 

WOŹNA ODDZIAŁOWA

1.   Dobrogowska Jolanta

2.   Dziewit Barbara

3.   Fiedorowicz Agnieszka

4.   Górecka Marta

5.   Jankowska Grażyna

6.   Krupka Katarzyna

7.   Łupkowska Ewa

8.   Muczyńska Jadwiga

9.   Ostrowska Bogusława

10.       Poparda Barbara

11.       Przyborowska Agnieszka

12.       Sienkiewicz Marta

13.       Szyszko Agnieszka

14.       Walejewska Emilia

15.       Zyskowska Aneta

 

PERSONEL KUCHENNY

POMOC KUCHENNA

1.  Szymborska Dorota

 

KONSERWATORZY

1.  Kamiński Kazimierz

2.  Kędzierski Robert