Kadra placówki:

W przedszkolu zatrudnionych jest 37 nauczycielek wszystkie z bardzo dobrym przygotowaniem pedagogicznym. W grupach żłobkowych najmłodszymi wychowankami opiekują się dyplomowane opiekunki dziecięce i pielęgniarka, które dbają o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny dzieci.

W realizacji zadań wynikających z podstawy programowej pracownikom pedagogicznym pomagają pracownicy administracji i obsługi, którzy kochają pracę z małym dzieckiem.

Wszyscy realizują programy ekologiczne, posiadają wysoką kulturę osobistą, pozytywne nastawienie do środowiska, aktywnie uczestniczą na rzecz jego ochrony, a swoją postawą potwierdzają słuszność swojego działania.

Nauczycielki stale doskonalą swoją wiedzę za pomocą fachowej literatury, prasy, programów telewizyjnych. Uczestniczą w szkoleniach: warsztatach, konferencjach, seminariach, prelekcjach, doskonalących wiadomości i umiejętności w pracy z małym dzieckiem.

RADA PEDAGOGICZNA

DYREKTOR

mgr Anna Sierotko

WICEDYREKTOR

mgr Małgorzata Ignatowicz

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

1.      mgr Hanna Błyszczek

2.      mgr Ewa Chrzanowska

3.      mgr Danuta Jolanta Moritz

4.      mgr Danuta Górska

5.      Renata Hajdamach

6.      mgr Anna Konopko

7.      mgr Aneta Kossak

8.      mgr Joanna Kowalewska

9.      mgr  Marta Łaszcz

10.  mgr Barbara Rusak

11.  mgr Jolanta Rydzewska

12.  mgr Elżbieta Stefanowska

13.  mgr Danuta Żylińska

14.  mgr Anna Kardyńska

15.  mgr Agnieszka Parzych

16.  mgr Monika Rejmer

17.  mgr Jolanta Beziuk

18.  mgr Bożena Chomik

19. mgr Justyna Kamińska

20. mgr Anna Mścichowska

21. mgr Magdalena Kosak

22. Marlena Leyk

23. mgr Aleksandra Miklaszewska

24. mgr Anna Konopacka

25. mgr Karolina Brulińska

26. mgr Joanna Ryszkiewicz

27. mgr Dorota Brzoznowska

28. mgr Marta Piekarska

29. mgr Agnieszka Michałowska

30. mgr Paulina Ferenc

31. mgr Aneta Siłkowska

32. mgr Aneta Janowicz

33. mgr Dorota Marciszewska

34. mgr Anna Jankowska

 

KATECHETKA

mgr Anna Budzińska  - nauczyciel religii

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Elżbieta Ropelewska

INTENDENTKA

Krystyna Suhak

REFERENT DO SPRAW ADMINISTRACYJNO- GOSPODARCZYCH

-  Bogumiła Kurza

OPIEKUNKI DZIECIĘCE

1.  Wiesława Gawdzis

2.  Krystyna Dymek

3.  Bożena Soczewka

4.  mgr Anita Ignatowicz

5.  Marta Milewska

6.  Monika Brudnicka

7.  Marta Orent

8.  Agnieszka Kalinowska

9.  Beata Odolecka

10.Irena Czerech

11.Aneta Więcko

12.Małgorzata Skowrońska

13.Magdalena Ryzner-Wawiórka

14.Emilia Mariola Dzierdzikowska

15.Dorota Iwanowicz

 

PIELĘGNIARKA

-  Renata Łukomska

POMOC NAUCZYCIELA

Bożena Pieczyńska

Jowita Wiśniewska

- Elżbieta Gienieczko

WOŹNA ODDZIAŁOWA

1. Bożena Jeszke

2. Maria Pawlukowska

3. Teresa Fronckiewicz

4. Krystyna Sobolewska

5. Jadwiga Marcińczyk

6. Agnieszka Szyszko

7. Aneta Gutowska

8. Jadwiga, Maria Muczyńska

9. Monika Jabłońska

10.Marta Kanclerz

11.Anna Weretyńska-Wasilewska

12.Małgorzata Cedrowska

13.Beata Kozłowska

14.Dorota Halina Siedlecka

15.Marzanna Dubiło

16.Wioleta Malinowska

17.Grażyna Jankowska

18.Monika Podlecka

19.Małgorzata Solińska

20.Stanisława Markisz

21.Stanisława Dobrzycka

PERSONEL KUCHENNY

SZEFOWA KUCHNI

Lucyna Ostrowska

POMOC KUCHENNA

- Emilia Dąbrowska

- Dorota Szymborska

- Agnieszka Muzykowska

- Barbara Poparda

KONSERWATORZY

Kazimierz Kamiński

-  Robert Kędzierski