Nasza oferta:

Przedszkole nr 1 "Ekoludki" w Ełku gwarantuje dziecku wszystko co jest mu potrzebne do nauki oraz rozwijania uzdolnień i dobrego samopoczucia. Zaspokaja potrzeby wczesnej edukacji dziecka, która: rozwinie jego możliwości, da lepszy dostęp do wiedzy w okresie szkolnym, otworzy drogę do sukcesu w dorosłym życiu.

Oprócz zajęć przewidzianych w czasie realizacji podstawy programowej dzieci korzystają z bezpłatnych zajęć dodatkowych. Są to:

1/ Zajęcia taneczne dla dzieci realizowane zgodnie  „Programem własnym zajęć tanecznych dla dzieci w wieku przedszkolnym”

2/ Zajęcia komputerowe dla dzieci 5 – 6 letnich w mini pracowni komputerowej „Kliklaczek” realizowane zgodnie z programem „Program własny zajęć komputerowych dla dzieci w wieku przedszkolnym” 

3/ Zajęcia rytmiczne prowadzone przez nauczycielki grup w ramach organizowania aktywności  ruchowej i muzycznej w zabawach i ćwiczeniach – zgodnie z programem wychowania przedszkolnego

4/ Zajęcia plastyczno-techniczne w ramach programu wychowania przedszkolnego

W przedszkolu realizowane są również zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, które tej pomocy oczekują z zakresu:

- terapia pedagogiczna

- zajęcia z logopedii

- zajęcia z grupą  dzieci wybitnie  zdolnych

 

Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami - przyjdźcie, odwiedźcie nas. Może zechcecie w kolorowym, przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu spędzić czas poprzedzający lata szkolne.