Cele naszej pracy:

Najważniejsze w naszej pracy z dziećmi jest:
  • odkrywanie piękna, dobra i prawdy

  • wspólna droga w odkrywaniu siebie, drugiego człowieka, świata

  • troska o odpowiedzialność, zaufanie

  • uczenie stawiania pytań i szukania odpowiedzi

  • nastawienie się na potrzeby i możliwości dziecka

  • kształcenie postaw prozdrowotnych i proekologicznych

  • umożliwianie  nabywania określonych  umiejętności, prawidłowych nawyków i przyzwyczajeń