Cele naszej pracy:

Najważniejsze w naszej pracy z dziećmi jest:
  • odkrywanie piękna, dobra i prawdy
  • wspólna droga w odkrywaniu siebie, drugiego człowieka, świata
  • troska o odpowiedzialność, zaufanie
  • uczenie stawiania pytań i szukania odpowiedzi
  • nastawienie się na potrzeby i możliwości dziecka