Osiągnięcia i wyróżnienia

Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekoludki” zostało uhonorowane 24.05.2002r. Zielonym Certyfikatem I stopnia - znakiem jakości placówki przyjaznej środowisku. To prestiżowe wyróżnienie przyznała nam Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Warszawie pod patronatem Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

 [Rozmiar: 41546 bajtów] Motto przrdszkola Znak certyfikatu Zielony Certyfikat Kontynuacja certufikatu Dyplom za udział w akcji "Dzieci pomagają przetrwać ptakom zimę" Dyplom za udział w II edycji akcji "Wiosenne sprzątanie Warmii i Mazur"

Przedszkole zapewnia dbałość o wychowanie i rozwój zainteresowań dzieci, indywidualne podejście do dziecka, jego problemów i zdolności. Sprawia też, że odnosimy sukcesy pedagogiczne, wychowawcze i artystyczne. Dlatego z wielkim zapałem bierzemy udział w licznych konkursach zdobywając nagrody i wyróżnienia.

 

23 listopada 2005 roku

uzyskaliśmy Certyfikat Warmińsko–Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła przyjazna środowisku”.

 

7 grudnia 2005 roku

otrzymaliśmy Zielony Certyfikat II stopnia - znak jakości placówki pełniącej rolę lokalnego ośrodka promującego ideę zrównoważonego rozwoju uwzględniającego cztery aspekty: przyrodniczy, społeczny, gospodarczy i kulturowy.

 

10 grudnia 2005 roku

otrzymaliśmy dyplom na zakończenie akcji "Ratujmy kasztanowce" organizowanej przez Urzędu Miasta Ełk i Centrum Edukacji Ekologicznej.

 

 13-14 listopada 2006 roku

Posadziliśmy w Dębowej Alei Programu „Zielony Certyfikat” mieszczącej się w parku SGGW w Warszawie sadzonki dębu „Ekoludek”- jako uhonorowanie naszej placówki posiadającej „Zielony Certyfikat”. Posadzone przez nauczycielki przedszkola drzewko wyhodowane zostało z żołędzi pomnika przyrody „Dębu Chrobry”. Na dowód tego wydarzenia otrzymaliśmy stosowne certyfikaty oraz świadectwo pochodzenia naszego dębu - „Ekoludka”.

 

6 listopada 2007 roku

Miejskie Przedszkole i Żłobek „Ekoludki” zostało laureatem VII edycji Warmińsko- Mazurskiej Nagrody Jakości. Konkurs rozgrywany jest w trzech kategoriach: przedsiębiorstwo, organizacje publiczne, organizacje edukacyjne. W tegorocznej, VII edycji, Komitet Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości przyznał  Statuetkę za doskonałość zarządzania w kategorii: organizacje edukacyjne właśnie nam. W imieniu całej społeczności przedszkola gratulacje i Statuetkę z rąk Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego Jacka Protasa odbierała dyrektor Anna Sierotko. Oprócz delegacji nauczycielek z przedszkola na uroczystości byli obecni: Prezydent Miasta Ełku Artur Urbański i Naczelnik Wydziału Edukacji  Stanisław Zalewski.

 

3 kwietnia 2008 roku

Tegorocznym Laureatem Nagrody im. Marii Weryho-Radziwiłłowicz  została miedzy innymi Dyrektor Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” w Ełku Pani Anna Sierotko. Jest to nagroda ustanowiona i przyznawana przez miesięcznik „Bliżej Przedszkola” i jest kontynuacją Ogólnopolskiego Konkursu Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego OSOBOWOŚĆ ROKU. Patronat honorowy nad konkursem sprawują Minister Edukacji Narodowej oraz Wojewódzcy Kuratorzy Oświaty. Nagroda przyznawana jest osobom, które budują nowe oblicze polskiej edukacji przedszkolnej.

Do tegorocznej 2007/2008 edycji konkursu Panią Dyrektor nominowała Wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Ełku Pani Barbara Dziuba w porozumieniu z Prezydentem Ełku i Naczelnikiem Wydziału Oświaty Urzędu Miasta. Do kapituły wpłynęło z całej Polski ponad 50 zgłoszeń z czego nagrodzono 10 osób. Nagrodę wręczano podczas 3 Ogólnopolskiego Forum Wychowania Przedszkolnego w Krakowie.  Pani Anna Sierotko jest jedyną nagrodzoną z województwa warmińsko-mazurskiego. Gratulujemy!!!

 

1 października 2008 roku

 

W tym dniu odebraliśmy Certyfikat przedłużający prawo do posługiwania się przez placówkę znakiem ZIELONY CERTYFIKAT II STOPNIA na kolejne 4 lata. Wszystkie placówki które w Finale IX edycji  wyróżniono Zielonym Certyfikatem zostały włączone do Gali Konkursu Lider Polskiej Ekologii, która odbyła się w Warszawie 22.10.2008r. Była to II część uroczystości, na którą zaproszeni zostali goście honorowi i przedstawiciele placówek. W trakcie Gali Minister Środowiska Maciej Nowicki przekazał delegacji z Ełku w składzie: Prezydent Miasta Ełk Tomasz Andrukiewicz, dyrektor MPiŻ”Ekoludki” Anna Sierotko, wicedyrektor MPiŻ”Ekoludki” Małgorzata Ignatowicz, List Gratulacyjny i podziękowania za dorobek w dziedzinie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 

21 października 2008 roku

 

Otrzymaliśmy Certyfikat II stopnia Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Przyjazna Środowisku”. Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku" przyznawany jest przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie na wniosek Kapituły reprezentującej:

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

  • Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej

  • Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku

  • Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej

  • Ligę Ochrony Przyrody

Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku” to wyróżnienie przyznawane szkole/placówce oświatowej za doskonalenie procesów dydaktycznych i wychowawczych poprzez realizację zagadnień z zakresu edukacji ekologicznej dla zrównoważonego rozwoju.

 

4 czerwca 2011 roku

 

W Giżycku, podczas konferencji podsumowującej XI edycję Wiosennego Sprzątania Warmii i Mazur, Miejskie Przedszkole i Żłobek „Ekoludki” otrzymało statuetkę Anioła Ekologii. Statuetka została przyznana placówce w dowód uznania za wieloletni udział w akcji Wiosennego Sprzątania Warmii i Mazur organizowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Centra Edukacji Ekologicznej.

 

25 czerwca 2012 roku

Podczas  uroczystej Gali podsumowującej realizacje Programu edukacji ekologicznej opracowanego w ramach kontraktu :Opracowanie i wdrożenie programu edukacji ekologicznej dla projektu „budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach koło Ełku”  została wręczona na ręce pani dyrektor Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” Anny Sierotko nagroda i dyplom za wzorcowo przeprowadzoną Szkolną Kampanię Edukacyjną „Segreguję- Mazury ratuję”.

26 października 2012 roku

 

Miejskie Przedszkole i Żłobek „Ekoludki” w Ełku jako jedyna placówka w mieście uzyskała Certyfikat „Rowerowa Szkoła”.  Uroczystość odbyła się w sali sesyjnej olsztyńskiego ratusza. Certyfikat wręczał przedstawicielom przedszkola Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz oraz Tadeusz Ratyński, zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Rowerowa Szkoła czyli „edukacja na rzecz środowiska może mieć dwa koła”, to ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży mający na celu upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie propagowania rozmaitych form wykorzystania roweru wśród społeczności lokalnej.

29 listopada 2012 roku

Podczas Wojewódzkiej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie nasza placówka otrzymała Certyfikat Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Promująca Zdrowie”. Uroczystość odbyła się w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Olsztynie.

Przyznany Certyfikat świadczy, że „Miejskie Przedszkole i Żłobek „Ekoludki” w Ełku spełnia wymogi procedury przyznawania certyfikatu, tworzy dobry klimat i warunki do wszechstronnego rozwoju, przygotowuje młode pokolenie do zdrowego stylu życia, do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, kształtuje poczucie odpowiedzialności za siebie i innych oraz wspiera społeczność szkolną w rozwijaniu dialogu człowieka z człowiekiem”.

13 września 2013 roku

Miejskie Przedszkole i Żłobek ,,Ekoludki” zdobyło Międzynarodowy Certyfikat - "Zielona Flaga". „Zielona Flaga" to międzynarodowy tytuł, który nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools, w którym uczestniczy ponad 15.000 szkół z 53 krajów Europy, a także Afryki, Ameryki Płd., Azji i Oceanii. Uroczyste wręczenie certyfikatów odbyło się podczas XI Zjazdu Szkół dla Ekorozwoju w Krakowie. Certyfikat w imieniu przedszkola odebrała dyrektor Anna Sierotko.

 

14 czerwca 2014 roku

 14 czerwca 2014r. Miejskie Przedszkole i Żłobek „Ekoludki” otrzymało nagrodę za udział w wojewódzkim konkursie „ZDROWA I PYSZNA KOMPOZYCJA ŻYWIENIOWA”. Konkurs został zorganizowany przez Przedszkole Miejskie nr 13 w Olsztynie, Warmińsko- Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Olsztyński Centrum Edukacji Ekologicznej, Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy Szkole Podstawowej 18 w Elblągu. Nagrodę dzieci otrzymały w formie pokazów naukowych „Fizyka dla Smyka”, które zostaną przeprowadzone  przez Akademię Nauki w Olsztynie.

27 maj 2014 roku

Miejski Przedszkole i Żłobek „Ekoludki” otrzymało tytuł „PRZEDSZKOLE W RUCHU”. Tytuł ten przyznawany jest w ramach Roku Szkoły w Ruchu-  Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może”. W  województwie Warmińsko- Mazurskim  na 107 zgłoszonych do akcji. - 70 Szkół lub Przedszkoli otrzymało tytuł  SZKOŁY W RUCHU.

16 wrzesień 2014 roku

Przedszkole po raz kolejny zdobyło Międzynarodowy Certyfikat - "Zielona Flaga". „Zielona Flaga" to międzynarodowy tytuł, który nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools. Certyfikat odebrała, podczas XII Zjazdu Szkół dla Ekorozwoju w Krakowie, Dyrektor MPIŻ „Ekoludki” Pani Anna Sierotko. To już nasz drugi Międzynarodowy Certyfikat i będziemy oczywiście starali się o trzeci, przydzielany już na trzy lata.

29 wrzesień 2015 roku

Miejskie Przedszkole i Żłobek „Ekoludki” podczas Wojewódzkiej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie otrzymało kolejny Certyfikat Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Promująca Zdrowie”. Uroczystość odbyła się w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu. Certyfikat to finał dwuletnich działań przedszkola w aspekcie dbałości o bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu, w domu i na podwórku.

13 październik  2015 roku

Miejskie Przedszkole i Żłobek „Ekoludki” po raz kolejny otrzymało Międzynarodowi Certyfikat „ZIELONA FLAGA”. Jest to już kolejny, trzeci certyfikat, a ten przyznawany jest na trzy lata. 16 października odbyła się w przedszkolu uroczystość przekazania flagi na ręce Dyrektor Przedszkola Anny Sierotko. Oprócz oczywiście samych przedszkolaków i ich rodziców w uroczystości wziął udział Prezydent Miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz..

28 listopad 2018 roku

 

28 listopada br. w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie Krajowych Certyfikatów „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie”. To zaszczytne wyróżnienie otrzymało również Miejskie Przedszkole i Żłobek „Ekoludki”. Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że nasza placówka pracuje zgodnie z modelem przedszkola promującego zdrowie oraz wyrazem uznania za dotychczasowe osiągnięcia będące wynikiem wieloletniej, długofalowej i systematycznej pracy z dziećmi.

W tym roku po raz pierwszy o Krajowy Certyfikat  mogły ubiegać się przedszkola, tym bardziej jesteśmy dumni z naszego osiągnięcia.

10 grudzień 2018 roku

 Podczas Regionalnego Zjazdu Eko-Szkół w Olsztynie 10.12.2018r. Miejskie Przedszkole i Żłobek „Ekoludki”  otrzymało Międzynarodowy Certyfikat „ZIELONA FLAGA”.  Jest to już kolejny, czwarty certyfikat  przyznawany placówce na trzy lata i tym samym potwierdzający najwyższą jakość działań realizowanych na rzecz ekorozwoju.

Uzyskanie przez przedszkole certyfikatu ZF wiązało się z działaniem w dwóch wybranych obszarach tematycznych. Tym razem społeczność przedszkola wybrała obszary: Odpady oraz Woda. Powołany Eko- Komitet opracował plan działań zgodnie z Metodologią Siedmiu Kroków.  W realizację zadań została zaangażowana cała społeczność placówki: dzieci, rodzice, pracownicy, mieszkańcy osiedla, chętne  instytucje  oraz firmy. Wszyscy razem działali na rzecz poprawy środowiska naturalnego w przedszkolu, domu i najbliższym otoczeniu.