Dokumenty:

UWAGA 

Ze względu na obostrzenia wynikające z reżimu sanitarnego należy bezwzględnie 1.09.2020r. przyprowadzając dzieci do Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” złożyć u nauczycielek i opiekunek grup żłobkowych wypełnione i podpisane OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZIECKA PRZED ROZPOCZĘCIEM ROKU SZKOLNEGO 2020/2021.

<< oświadczenie do pobrania

 

1. Procedura pobytu dziecka w przedszkolu

2. Procedura zmiany organizacji pracy

3. Procedura transportu posiłków, spożywania posiłków, mycia naczyń

4. Procedura przyjmowania towarów od kontrahentów

 

wstecz