INFORMACJA
dotycząca naboru dzieci do przedszkoli publicznych
oraz grup żłobkowych w MPIŻ "EKOLUDKI"
na rok szkolny 2018/2019
prowadzonych prze Gminę Miasto Ełk

 

Miejskie Przedszkole i Żłobek „Ekoludki” w Ełku
ul. Kilińskiego 48

DYREKTOR Anna Sierotko - tel. 87 7326430
WICEDYREKTOR Małgorzata Ignatowicz - tel. 87 7326431
WICEDYREKTOR Anna Konopko- tel. 87 7326777

 

UWAGA !!!

DOTYCZY DZIECI TYLKO Z GRUP PRZEDSZKOLNYCH

Zakwalifikowanie dziecka do przedszkola nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

W terminie 09.04.2018 r. - 12.04.2018 r. należy złożyć w placówce, w postaci pisemnego oświadczenia:

„Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia”

(druk do pobrania w kancelarii i na stronie internetowej przedszkola – www.ekoludki.elk.edu.pl  

oraz organu prowadzącego - Urzędu Miasta Ełku w Biuletynie Informacji Publicznej) 

 Złożenie „Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia”

nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola.

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych wywieszone zostaną

dnia 13.04.2018r. o godz. 1500

 

Terminy:

I. Składanie pisemnych deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku
szkolnym 2018/2019

 

od 19 lutego 2018 (poniedziałek) - do 23 lutego 2018 (piątek)

 

II. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych

 

od 26 lutego 2018 (poniedziałek) - do 16 marca 2018 (piątek)

 

III. Wyniki rekrutacji (po pierwszym etapie naboru)

 

13 kwietnia 2018 (piątek) godz. 15.00

 

Wymagane dokumenty dostępne będą w kancelarii przedszkola, lub na stronie internetowej www.ekoludki.elk.edu.pl

Ze względu na ochronę danych osobowych zapisy są prowadzone wyłącznie przez dyrektora i wicedyrektora
w budynku przedszkola na ul. Kilińskiego 48 w godz. od 9,00 do 15,00

 

ISTOTNE INFORMACJE ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE NABORU DZIECI NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola 2018/2019

załącznik nr 1 do wniosku

załącznik nr 2 do wniosku

załącznik nr 3 do wniosku

załącznik 1 do uchwały

załącznik 2 do uchwały

załącznik 3 do uchwały

załącznik 4 do uchwały

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA

DEKLARACJA  KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Uchwała Rady Miasta Ełku nr XL.409.18

załącznik 1 do uchwały

załącznik 2 do uchwały

załącznik 3 do uchwały

załącznik 4 do uchwały

Zarządzenie nr 1370.2018 Prezydenta Miasta Ełku

Zarządzenie nr 1375.2018 Prezydenta Miasta Ełku

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŻŁOBKA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

załącznik nr 1 do wniosku

załącznik nr 2 do wniosku

załącznik nr 3 do wniosku

załącznik 1 do uchwały

załącznik 2 do uchwały

załącznik 4 do uchwały

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA

DEKLARACJA  KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Uchwała Rady Miasta Ełku nr XL.409.18

załącznik 1 do uchwały

załącznik 2 do uchwały

załącznik 3 do uchwały

załącznik 4 do uchwały

Zarządzenie nr 1370.2018 Prezydenta Miasta Ełku

Zarządzenie nr 1375.2018 Prezydenta Miasta Ełku