INFORMACJA
dotycząca naboru dzieci do przedszkoli publicznych oraz grup żłobkowych na
 rok szkolny 2017/2018
prowadzonych prze Gminę Miasto Ełk
 

Miejskie Przedszkole i Żłobek „Ekoludki” w Ełku

ul. Kilińskiego 48

DYREKTOR Anna Sierotko - tel. 87 7326430

WICEDYREKTOR Małgorzata Ignatowicz - tel. 87 7326431

 

prowadzi NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

zapisy:

do grup przedszkolnych w dniach 10.04.2017 - 28.04.2017r.

 

Wymagane dokumenty dostępne są do pobrania w kancelarii przedszkola, lub na stronie internetowej www.ekoludki.elk.edu.pl

 

Ze względu na ochronę danych osobowych zapisy są prowadzone wyłącznie przez wicedyrektora
w budynku przedszkola na ul. Kilińskiego 48 w godz. od 9,00 do 15,00

 

ISTOTNE INFORMACJE ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE NABORU DZIECI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Zarządzenie Prezydenta Miasta Ełku w sprawie naboru, Harmonogram rekrutacji, Kryteria ustawowe       - dokument PDF

Informacja dotycząca naboru       - dokument PDF

Pobierz deklarację kontynuacji - przedszkole       - dokument DOC

Pobierz deklarację kontynuacji - żłobek       - dokument DOC

Pobierz wniosek o przyjęcie dziecka - przedszkole       - dokument DOC

Pobierz wniosek o przyjęcie dziecka - żłobek       - dokument DOC

Załączniki - dokumenty PDF

Zał. 1 Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania

Zał. 2 Oświadczenie o wielodzietnosci rodziny

Zał. 3 Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka

Zał. 4 Oświadczenie o korzystaniu z pełnej oferty przedszkola

Zał. 5 Oświadczenie o zatrudnieniu lub nauce

Zał. 6 Oświadczenie inne specyficzne potrzeby społeczne rodziny

Oświadczenie rodzica o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu przez rodzeństwo kandydata

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola