INFORMACJA
dotycząca naboru dzieci do przedszkoli publicznych
oraz grup żłobkowych w MPIŻ "EKOLUDKI"
na rok szkolny 2019/2020
prowadzonych prze Gminę Miasto Ełk

 

Miejskie Przedszkole i Żłobek „Ekoludki” w Ełku
ul. Kilińskiego 48

DYREKTOR Anna Sierotko - tel. 87 7326430
WICEDYREKTOR Małgorzata Ignatowicz - tel. 87 7326431
WICEDYREKTOR Anna Konopko- tel. 87 7326777

 

TERMINY NABORU (DOTYCZĄ RÓWNIEŻ GRUP ŻŁOBKOWYCH W MPIŻ"EKOLUDKI")

(SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM W DALSZEJ CZĘŚCI):

 

I. Składanie pisemnych deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020. Dzieci, których rodzice złożyli deklaracje w określonym terminie, mają zagwarantowane miejsca w przedszkolach, do których uczęszczają.

 

od 25 lutego 2019do 1 marca 2019

 

II. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych

od 4 marca 2019do 20 marca 2019

 

III. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

05.04.2019

UWAGA !!!

DOTYCZY DZIECI TYLKO Z GRUP PRZEDSZKOLNYCH

Zakwalifikowanie dziecka do przedszkola nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

W terminie 08.04.2019 r. - 10.04.2019 r. należy złożyć w placówce, w postaci pisemnego oświadczenia:

„Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia”

(druk do pobrania w kancelarii i na stronie internetowej przedszkola oraz Urzędu Miasta Ełku w Biuletynie Informacji Publicznej

 Złożenie „Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia”

nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola.

 

IV. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia- w postaci pisemnego oświadczenia (tylko dzieci z grup przedszkolnych)

od 08.04.2019 - do 10.04.2019r.

 

V. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (po pierwszym etapie naboru)

 

12. 04.2019r.  godz. 15.00

 

Wymagane dokumenty dostępne będą w kancelarii przedszkola, lub na stronie internetowej www.ekoludki.elk.edu.pl

Ze względu na ochronę danych osobowych zapisy są prowadzone wyłącznie przez dyrektora i wicedyrektora
w budynku przedszkola na ul. Kilińskiego 48 w godz. od 9,00 do 15,00

 

Poradnik rekrutacji dla rodziców na rok 2019/2020

Link prowadzący do strony internetowej rekrutacji

 

SZCZEGÓŁOWE WIADOMOŚCI ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY:

PRZEDSZKOLE

ŻŁOBEK