KONTYNUACJA  EDUKACJI  W GRUPACH ŻŁOBKOWYCH DZIECI

W KOLEJNYCH  LATACH  SZKOLNYCH

 

1. Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do grup żłobkowych składają deklaracje o kontynuacji wychowania w kolejnej starszej grupie żłobkowej na rok szkolny 2019/2020 w terminie 25.02.2019-1.03.2019

 

2. Dzieci, których rodzice złożyli deklaracje w określonym terminie, mają zagwarantowane miejsca w grupie żłobkowej w placówce, do której uczęszczają.

 

3. Regulamin rekrutacji dzieci do żłobka jest dostępny na stronie BIP przedszkola

 

WYMAGANE DOKUMENTY

   -   DEKLARACJA kontynuacji wychowania w  GRUPIE ŻŁOBKOWEJ

   -   WNIOSEK do miejskiego przedszkola /oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej DO GRUPY ŻŁOBKOWEJ

   -   zał. nr 1 do wniosku OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O MIEJSCU ZAMIESZKANIA;

   -   zał. nr 2 do wniosku OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA;

   -   zał. nr 3 do wniosku OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA ORAZ NIEWYCHOWYWANIU ŻADNEGO DZIECKA WSPÓLNIE Z JEGO RODZICEM;

   -   zał. nr 4 do wniosku KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH;

   -   zał. nr 1 do uchwały OŚWIADCZENIE RODZICA O ZATRUDNIENIU LUB PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, NAUCE;

   -   zał. nr 2 do uchwały OŚWIADCZENIE RODZICA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W TYM PRZEDSZKOLU PRZEZ RODZEŃSTWO KANDYDATA

   -   zał. nr 4 do uchwały OŚWIADCZENIE RODZICA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIUM: specyficzne potrzeby mające wpływ na sytuację rodzinną kandydata uzasadniające przyjęcie do przedszkola;

 

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

04.03.2019 r. - 20.03.2019 r.

23.04.2019 r. - 02.05.2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych.

21.03.2019 r. - 04.04.2019 r.

06.05.2019 r. - 23.05.2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych/ zakwalifikowanie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

05.04.2019 r.

24.05.2019 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia – w postaci pisemnego oświadczenia (NIE DOTYCZY ŻŁOBKA)

08.04.2019 r.

10.04.2019 r.

27.05.2019 r.

29.05.2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

12.04.2019 r.

godz. 15:00

31.05.2019 r.

godz. 15:00

 

wstecz