Miejskie Przedszkole  i  Żłobek „Ekoludki” realizuje politykę bezpieczeństwa
 przetwarzania i ochrony danych osobowych

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych Osobowych, którym jest Miejskie Przedszkole i Żłobek „Ekoludki” ustanowił Inspektora Ochrony Danych, do którego kontakt znajduje się poniżej:

e-mail: dane.osobowe.elk@gmail.com;

telefon: +48 579 970 578

Klauzula informacyjna o Administratorze