Przedszkole nr 1 "EKOLUDKI" w Ełku realizuje politykę bezpieczeństwa
 przetwarzania i ochrony danych osobowych

 

Na podstawie Art. 11 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781.), Administrator danych osobowych: Przedszkola nr 1 "EKOLUDKI" w Ełku, ul. Jana Kilińskiego 48, 19-300 Ełk informuje iż inspektorem danych osobowych jest Pan Artur Dobkowski, kontakt do inspektora iod@rodo.elk.pl, z inspektorem można również się skontaktować listownie na adres Administratora.

Informacja o inspektorze ochrony danych

Klauzula informacyjna o Administratorze

Klauzula informacyjna -  Інформаційне застереження

Realizacja praw osób których dane dotyczą

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych związanych z Prawem Zamówień Publicznych