MIEJSKIE  PRZEDSZKOLE  I  ŻŁOBEK „EKOLUDKI”

EŁK, ul. KILIŃSKIEGO 48   tel. 87 732 6430 (31, 37)

 ogłasza nabór dzieci na SIERPIEŃ (1 – 30. 08.) 2017

 

FORMALNOŚCI:

-         czerwiec 2017 – karta zgłoszenia dziecka dostępna w MPiŻ „Ekoludki” i na stronie internetowej przedszkola:

                            www.ekoludki.elk.edu.pl   - kartę należy złożyć w terminie 5-23.06.2017r. (u dyrektora, wicedyrektorów)

-         czerwiec/lipiec 2017 – dokonanie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu  i żłobku w sierpniu

                                        (od czerwca do 21.07. 2017r).

    na konto: Miejskie Przedszkole i Żłobek „Ekoludki” w Ełku

92102047240000300200760165 z dopiskiem sierpień 2017 za dziecko …… (dostarczyć dowód  wpłaty do intendenta p-la).

Opłata wynosi:

- za każde dziecko – przedszkole 231,00 zł.,

- za każde dziecko z EKR 3+  - przedszkole 199,50 zł.,

- za pierwsze dziecko w żłobku 335 zł., za drugie dziecko w żłobku 255 zł., za trzecie i kolejne

   dziecko w żłobku 215 zł.

INFORMACJE DODATKOWE:

1.     W przypadku nieobecności nadpłata będzie zwracana w miesiącu wrześniu 2017r. na konto rodzica

2.     MPiŻ „Ekoludki” od 1 do 30 sierpnia 2017r. czynne w godzinach od 600 do 1700

3.     Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 87 732 6430 (31)

4.     Warunkiem zakwalifikowania dziecka jest złożenie karty i dokonanie opłaty w określonym terminie

5.     Brak wpłaty skutkować będzie skreśleniem dziecka z listy

6.     Wszystkie atrakcje dla dzieci na życzenie rodziców (kino, teatrzyk) będą dodatkowo opłacane

 

 

Do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka – sierpień 2017

Harmonogram pracy publicznych przedszkoli w VII i VIII 2017