PRZEDSZKOLE NR 1 „EKOLUDKI”

EŁK, ul. KILIŃSKIEGO 48   tel. 87 732 6430 (31, 32, 37)

 

 

 

PRZERWA WAKACYJNA

Organizacja pracy publicznych przedszkoli w lipcu i sierpniu 2021 r.

 

 

PRZEDSZKOLE  NR 1  „EKOLUDKI”

EŁK, ul. KILIŃSKIEGO 48   tel. 87 732 6430 (30, 31, 37)

ogłasza nabór dzieci na lipiec/sierpień (1.07 – 6.08.) 2021

 

FORMALNOŚCI:

- 10 maj  – 21 maj 2021 – karta zgłoszenia dziecka dostępna na stronie internetowej przedszkola:

www.ekoludki.elk.edu.pl  (w zakładce „Wakacje”) - kartę należy złożyć w terminie do 21 maja 2021r. - do godz. 15,00 do skrzynki podawczej  przy wejściu do budynku głównego na ul. Kilińskiego 48

- 27 maj (czwartek) godz. 15 podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych na lipiec/sierpień

- czerwiec 2021 – od 18 czerwca do 25.06. 2021r. dokonanie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu  w lipcu/sierpniu 2021r.

 

    na konto: Przedszkole nr 1 „Ekoludki” w Ełku

92 1020 4724 0000 3002 0076 0165 z dopiskiem lipiec/sierpień 2021 za dziecko ………………………………….

Opłata wynosi:

- za każde dziecko – przedszkole:  324,00 (162 opł. godz. + 162 żyw.)

- za każde dziecko z EKR 3+         283,50 (121,50 opł. godz. + 162 żyw.)

Rodzice dzieci urodzonych w 2014 roku są zwolnieni z opłat z tytułu usług dydaktyczno – wychowawczych. Ponoszą opłaty tylko za żywienie dziecka

INFORMACJE DODATKOWE:

1.     W przypadku nieobecności nadpłata będzie zwracana w miesiącu wrześniu 2021r. na konto rodzica

2.     Przedszkole nr 1  „Ekoludki” od 01 lipca do 6 sierpnia 2021r. czynne w godzinach od 6.00 do 17.00

3.     Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 87 732 6430 (30, 31, 37)

4.     Po podaniu do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowania warunkiem przyjęcia będzie dokonanie opłaty w określonym terminie

5.     Brak wpłaty w określonym terminie skutkować będzie skreśleniem dziecka z listy

6.     Wszystkie atrakcje dla dzieci na życzenie i za zgodą rodziców  będą dodatkowo płatne

7.     Dzieci przyjęte przynoszą wyprawkę: przedszkole – kredki, kolorowankę, blok rysunkowy, blok techniczny, i inne wskazane przez n-la, dzieci 3- letnie pościel

Uwaga!!!

Drodzy Rodzice

Zakłada się możliwość naboru dzieci, pobytu i pracy z zachowaniem reżimu sanitarnego wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego i procedur obowiązujących w Przedszkolu nr 1 „Ekoludki” w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wychowania i opieki, uwzględniając dobro i bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w czasie epidemii COVID-19 oraz potrzebę przeciwdziałania szerzeniu się zakażeń.

WNIOSEK do pobrania

 

 

wstecz