MIEJSKIE  PRZEDSZKOLE  I  ŻŁOBEK „EKOLUDKI”

EŁK, ul. KILIŃSKIEGO 48   tel. 87 732 6430 (30, 31, 37)

 

ogłasza nabór dzieci na sierpień (1 – 29. 08.2019)

 

FORMALNOŚCI:

-  03 czerwiec – 17 czerwiec 2019 – karta zgłoszenia dziecka dostępna w MPiŻ „Ekoludki” i na stronie internetowej przedszkola:

                                   www.ekoludki.elk.edu.pl   - kartę należy złożyć w terminie03 czerwca-17 czerwca 2019r.

-  czerwiec 2019 od 03 czerwca do 28.06. 2019r. dokonanie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu  i żłobku w sierpniu 2019r.                                     

 

     na konto: Miejskie Przedszkole i Żłobek „Ekoludki” w Ełku

92102047240000300200760165 z dopiskiem sierpień 2019 za dziecko ……..

Opłata wynosi:

- za każde dziecko – przedszkole: 120,00zł. + żywienie 120,00zł. = 240,00zł.

- za każde dziecko z EKR 3+  - przedszkole: 90,00 zł. + żywienie 120,00 zł. = 210,00zł.

- w żłobku: za pierwsze dziecko 230,00 zł. + żywienie 120,00zł. = 350,00zł. za drugie dziecko w żłobku 150,00zł.+ żywienie 120,00zł. = 270,00 zł.

  za trzecie i kolejne dziecko w żłobku 110,00zł. + żywienie 120,00zł. = 230,00zł.

- w żłobku z EKR 3+: za pierwsze dziecko 172,50+120,00 =292,50    za drugie dziecko 112,50+120,00=232,50  za trzecie i kolejne

  dziecko 82,50+12,00=202,50

INFORMACJE DODATKOWE:

1.     W przypadku nieobecności nadpłata będzie zwracana w miesiącu wrześniu 2019r. na konto rodzica

2.     MPiŻ „Ekoludki” od 01 sierpnia do 29 sierpnia 2019r. czynne w godzinach od 600 do 1700

3.     Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 87 732 6430 (30, 31, 37)

4.     Warunkiem zakwalifikowania dziecka jest złożenie karty i dokonanie opłaty w określonym terminie

5.     Brak wpłaty skutkować będzie skreśleniem dziecka z listy

6.     Wszystkie atrakcje dla dzieci na życzenie i za zgodą rodziców (kino, teatrzyk) będą dodatkowo płatne

 

Do pobrania:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA „EKOLUDKI”  W EŁKU NA SIERPIEŃ 2019

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH