MIEJSKIE  PRZEDSZKOLE  I  ŻŁOBEK „EKOLUDKI”

EŁK, ul. KILIŃSKIEGO 48   tel. 87 732 6430 (31, 6777)

 

ogłasza nabór dzieci na LIPIEC 2 – 31. 07. 2018

 

FORMALNOŚCI:

21 maj – 15 czerwiec 2018 – karta zgłoszenia dziecka dostępna w MPiŻ „Ekoludki” i na stronie internetowej przedszkola:

                                   www.ekoludki.elk.edu.pl   - kartę należy złożyć w terminie 21maja-15.06.2018r.

czerwiec 2018 – dokonanie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu  i żłobku w lipcu 2018r. (od 1 czerwca do 27.06. 2018r).

    na konto: Miejskie Przedszkole i Żłobek „Ekoludki” w Ełku

92102047240000300200760165 z dopiskiem lipiec 2018 za dziecko (dostarczyć dowód wpłaty).

Opłata wynosi:

     - za każde dziecko – przedszkole:132zł. + żywienie 110zł. = 242zł.

     - za każde dziecko z EKR 3+  - przedszkole: 99zł. + żywienie 110zł.

     - w żłobku:za pierwsze dziecko 230zł. + żywienie 110zł. = 340 zł. za drugie dziecko w żłobku 150zł.+ żywienie 110zł. = 260 zł.

       za trzecie i kolejne dziecko w żłobku 110zł. + żywienie 110zł. = 220zł.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

     1. W przypadku nieobecności nadpłata będzie zwracana w miesiącu wrześniu 2018r. na konto rodzica

     2. MPiŻ „Ekoludki” od 2 do 31 lipca 2018r. czynne w godzinachod 600 do 1700

     3. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:87 732 6430 ( 31, 6777)

     4. Warunkiem zakwalifikowania dziecka jest złożenie karty i dokonanie opłaty w określonym terminie

     5. Brak wpłaty skutkować będzie skreśleniem dziecka z listy

     6. Wszystkie atrakcje dla dzieci na życzenie i za zgodą rodziców (kino, teatrzyk) będą dodatkowo opłacane

 

Do pobrania:

WNIOSEK, LIPIEC 2018

Harmonogram pracy publicznych przedszkoli w VII i VIII 2018