PRZEDSZKOLE NR 1 „EKOLUDKI”

EŁK, ul. KILIŃSKIEGO 48   tel. 87 732 6430 (31, 32, 37)

 

 

ogłasza nabór dzieci na lipiec/sierpień (1.07. – 5. 08.) 2022

 

FORMALNOŚCI:

·      1 czerwiec  – 10 czerwiec 2022 – - kartę zgłoszenia należy złożyć w terminie do 10 czerwca 2022r. - do godz. 15,00  do skrzynki podawczej (przy wejściu do budynku głównego na ul. Kilińskiego 48) lub  wicedyrektora. Karta zgłoszenia dziecka dostępna jest na stronie internetowej przedszkola www.ekoludki.elk.edu.pl  (w zakładce „Wakacje”).

·      24 czerwiec (piątek) godz. 15,00- podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych na lipiec/sierpień 2022r.

·      do 22.06. 2022r. - dokonanie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu  w lipcu/sierpniu 2022r. na konto: Przedszkole nr 1 „Ekoludki” w Ełku.

92 1020 4724 0000 3002 0076 0165 z dopiskiem lipiec/sierpień 2022 za dziecko ………………………………….

Opłata wynosi:

- za każde dziecko –  390,00 zł (156 zł opł. godz. + 234 zł żyw.),

- za każde dziecko z EKR 3+ - 351,00 zł (117 zł opł. godz. + 234 zł żyw.).

Rodzice dzieci urodzonych w 2015 roku są zwolnieni z opłat z tytułu usług dydaktyczno – wychowawczych. Ponoszą opłaty tylko za żywienie dziecka.

INFORMACJE DODATKOWE:

1.     W przypadku nieobecności nadpłata będzie zwracana w miesiącu wrześniu 2022r. na konto rodzica.

2.     Przedszkole nr 1 „Ekoludki” w Ełku od 01 lipca do 5 sierpnia 2022r. czynne w godzinach od 6.00 do 17.00.

3.     Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 87 732 6430 (31, 37).

4.     Po podaniu do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych dzieci warunkiem przyjęcia będzie dokonanie opłaty w określonym terminie.

5.     Brak wpłaty w określonym terminie skutkować będzie skreśleniem dziecka z listy.

6.     Wszystkie atrakcje dla dzieci na życzenie i za zgodą rodziców  będą dodatkowo płatne.

7.     Dzieci przyjęte przynoszą wyprawkę: kredki, kolorowankę, blok rysunkowy, blok techniczny, i inne wskazane przez n-la, dzieci 3-letnie pościel.

Do pobrania:

                           WNIOSEK NA OKRES LIPIEC SIERPIEŃ

 

 

PRZERWA WAKACYJNA

Organizacja pracy publicznych przedszkoli w lipcu i sierpniu 2022 r.

 

 

 

wstecz