PRZEDSZKOLE NR 1 „EKOLUDKI”

EŁK, ul. KILIŃSKIEGO 48   tel. 87 732 6430 (31, 32, 37)

 

 

ogłasza nabór dzieci na dzieci na lipiec/sierpień (15.07 – 23.08.2024)

FORMALNOŚCI:

-         3 czerwiec  – 14 czerwiec 2024 – karta zgłoszenia dziecka dostępna na stronie internetowej przedszkola:

                                         www.ekoludki.elk.edu.pl  (w zakładce „Wakacje”) - kartę należy złożyć w terminie do

                                        14 czerwca 2024r. - do godz. 15.00  do nauczycielek grup lub wicedyrektora

 -         20 czerwiec (czwartek) godz. 15:00 -  podanie do publicznej wiadomości listy dzieci z podziałem na grupy

 -    do 5.07. 2024r. dokonanie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu  w lipcu/sierpniu 2024r.  na konto: Przedszkole nr 1 „Ekoludki”  92 1020 4724 0000 3002 0076 0165 z dopiskiem lipiec/sierpień 2024 za dziecko ………………………………….

Opłata wynosi:

- za każde dziecko – przedszkole:  487,20 (226,20 opł. godz. + 261,00 żyw.)

- za każde dziecko z EKR 3+         431,52 (170,52 opł. godz. + 261,00 żyw.)

Rodzice dzieci urodzonych w 2017 roku są zwolnieni z opłat z tytułu usług dydaktyczno–wychowawczych, ponoszą opłaty tylko za żywienie dziecka.

INFORMACJE DODATKOWE:

1.     W przypadku nieobecności nadpłata będzie zwracana w miesiącu wrześniu 2024r. na konto rodzica

2.     Przedszkole nr 1  „Ekoludki” od 15 lipca do 23 sierpnia 2024r. czynne w godzinach od 6:00 do 17:00

3.  Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 87 732 64 30 (31, 37)

4.     Po podaniu do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych warunkiem przyjęcia będzie dokonanie opłaty w określonym terminie

5.     Brak wpłaty w określonym terminie skutkować będzie skreśleniem dziecka z listy

6.     Wszystkie atrakcje dla dzieci na życzenie i za zgodą rodziców  będą dodatkowo płatne

7.     Dzieci przyjęte przynoszą wyprawkę (prosimy wszystko podpisać):

·        kolorowanka, zeszyt, blok, kredki, klej, wycinanki, chusteczki mokre i suche (duża paczka), ręcznik papierowy- 1 sztuka, zmienne obuwie oraz odzież na zmianę (zgodnie z potrzebami i uznaniem rodziców),

·        dzieci w grupach śpiących - pościel

·        czapki na głowę zabezpieczające przed słońcem

karta zgłoszenia dziecka

 

PRZERWA W FUNKCJONOWANIU PRZEDSZKOLA NR 1 „Ekoludki” W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

Drodzy Rodzice uprzejmie informuję, że przerwa w funkcjonowaniu Przedszkola nr 1 „Ekoludki” w Ełku w roku szkolnym 2023/2024 została ustalona w okresach: od 01 lipca do 12 lipca 2024r. i od 26 sierpnia do 30 sierpnia 2024r.

 

 

PRZERWA WAKACYJNA

Organizacja pracy publicznych przedszkoli w lipcu i sierpniu 2024 r.

 


 

 

wstecz