ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 

Zarządzenie Nr 29

Dyrektora Przedszkola nr 1 „Ekoludki”

z dnia 04.02.2022r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w grupie 6-latki1

w Przedszkolu nr 1 „Ekoludki” w Ełku

ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku zarządzam, co następuje:

§ 1.

 Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w grupie 6-latki1  Przedszkola nr 1 „Ekoludki” w Ełku w okresie od 04.02.2022r. do dnia 07.02.2022r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia dzieci w grupie 6-latki1  Przedszkola nr 1 „Ekoludki” w Ełku. W czasie zawieszenia zajęć będzie prowadzone nauczanie zdalne.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie Internetowej Przedszkola nr 1 „Ekoludki” w Ełku

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

4.02.2022r.

                                                                                                                 Anna Sierotko

Informacja o zawieszeniu zajęć w grupie – 6-latki1 - 4.02.2022

 

 

Zarządzenie Nr 28

Dyrektora Przedszkola nr 1  „Ekoludki”

z dnia 01.02.2022r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w grupie  6-latki1

w Przedszkolu nr 1 „Ekoludki” w Ełku

ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku zarządzam, co następuje:

§ 1.

 Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w grupie 6-latki1 Przedszkola nr 1  „Ekoludki” w Ełku w okresie od 02.02.2022r. do dnia 04.02.2022r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia dzieci w grupie 6-latki1  Przedszkola nr 1 „Ekoludki” w Ełku. W czasie zawieszenia zajęć  będzie prowadzone nauczanie zdalne.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie Internetowej Przedszkola nr 1 „Ekoludki” w Ełku

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

1.02.2022r.

                                                                                                                 Anna Sierotko

Informacja o zawieszeniu zajęć w grupie – 6-latki1 - 1.02.2022

 

 

Zarządzenie Nr 27

Dyrektora Przedszkola nr 1  „Ekoludki”

z dnia 28.01.2022r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w grupie 3-latki2
w
Przedszkolu nr 1 „Ekoludki” w Ełku

ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w grupie  3-latki2 Przedszkola nr 1 „Ekoludki” w Ełku w okresie od 28.01.2022r. do dnia 01.02.2022r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia dzieci w grupie 3-latki2 Przedszkola nr 1 „Ekoludki” w Ełku. W czasie zawieszenia zajęć  będzie prowadzone nauczanie zdalne.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie Internetowej Przedszkola nr 1 „Ekoludki” w Ełku

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

28.01.2022r.

                                                                                                                 Anna Sierotko

Informacja o zawieszeniu zajęć w grupie – 3-latki2 - 28.01.2022

 

 

Zarządzenie Nr 26

Dyrektora Przedszkola nr 1 „Ekoludki”

z dnia 27.01.2022r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w grupie 5-latki4

w Przedszkolu nr 1 „Ekoludki” w Ełku

ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku zarządzam, co następuje:

§ 1.

 Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w grupie 5-latki4 Przedszkola nr 1 „Ekoludki” w Ełku w okresie od 27.01.2022r. do dnia 01.02.2022r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia dzieci w grupie 5-latki4 Przedszkola nr 1 „Ekoludki” w Ełku. W czasie zawieszenia zajęć  będzie prowadzone nauczanie zdalne.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie Internetowej Przedszkola nr 1 „Ekoludki” w Ełku

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

27.01.2022r.

                                                                                                                 Anna Sierotko

Informacja o zawieszeniu zajęć w grupie – 5-latki4 - 27.01.2022

 

 

Zarządzenie Nr 25

Dyrektora Przedszkola nr 1 „Ekoludki”

z dnia 26.01.2022r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w grupie  6-latki4
 w
Przedszkolu nr 1 „Ekoludki” w Ełku

ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku zarządzam, co następuje:

§ 1.

 Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w grupie 6-latki4 Przedszkola nr 1  „Ekoludki” w Ełku w okresie od 26.01.2022r. do dnia 28.01.2022r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia dzieci w grupie 6-latki4 Przedszkola nr 1 „Ekoludki” w Ełku. W czasie zawieszenia zajęć  będzie prowadzone nauczanie zdalne.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie Internetowej Przedszkola nr 1 „Ekoludki” w Ełku

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

26.01.2022r.

                                                                                                                 Anna Sierotko

Informacja o zawieszeniu zajęć w grupie – 6-latki4 - 26.01.2022

 

 

Zarządzenie Nr 24

Dyrektora Przedszkola nr 1 „Ekoludki”

z dnia 15.12.2021r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w grupie 3-latki2
w
Przedszkolu nr 1 „Ekoludki” w Ełku

ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w grupie  3-latki2 Przedszkola nr 1 „Ekoludki” w Ełku w okresie od 15.12.2021r. do dnia 20.12.2021r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia dzieci w grupie 3-latki2  Przedszkola nr 1 „Ekoludki” w Ełku. W czasie zawieszenia zajęć  będzie prowadzone nauczanie zdalne.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie Internetowej Przedszkola nr 1 „Ekoludki” w Ełku

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

15.12.2021r.

                                                                                                                 Anna Sierotko

Informacja o zawieszeniu zajęć w grupie – 3 latki2 - 15.12.2021

 

 

Zarządzenie Nr 23

Dyrektora Przedszkola nr „Ekoludki”

z dnia 01.12.2021r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w grupie 5-latki3
 w  
Przedszkolu nr 1 „Ekoludki” w Ełku

ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604), po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w grupie 5-latki3  Przedszkola nr 1 „Ekoludki” w Ełku w okresie od 01.12.2021r. do dnia 06.12.2021r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia dzieci w grupie 5-latki3  Przedszkola nr 1 „Ekoludki” w Ełku. W czasie zawieszenia zajęć  będzie prowadzone nauczanie zdalne.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Przedszkola nr 1 „Ekoludki” w Ełku

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

1.12.2021r.

                                                                                                                 Anna Sierotko

 

Zarządzenie Nr 22

Dyrektora Przedszkola nr 1 „Ekoludki”

z dnia 01.12.2021r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w grupie 6-latki4
w
Przedszkolu nr 1 „Ekoludki” w Ełku

ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604), po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w grupie  6-latki4 Przedszkola nr 1  „Ekoludki” w Ełku w okresie od 01.12.2021r. do dnia 06.12.2021r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia dzieci w grupie 6-latki4  Przedszkola nr 1 „Ekoludki”  w Ełku. W czasie zawieszenia zajęć  będzie prowadzone nauczanie zdalne.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Przedszkola nr 1 „Ekoludki” w Ełku

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

1.12.2021r.

                                                                                                                 Anna Sierotko

 

Zarządzenie Nr 21

Dyrektora Przedszkola nr 1 „Ekoludki”

z dnia 30.11.2021r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w grupie  6-latki2
w
Przedszkolu nr 1 „Ekoludki” w Ełku

ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w grupie 6-latki2 Przedszkola nr 1 „Ekoludki” w Ełku w okresie od 30.11.2021r. do dnia 06.12.2021r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia dzieci w grupie 6-latki2 Przedszkola nr 1 „Ekoludki” w Ełku. W czasie zawieszenia zajęć będzie prowadzone nauczanie zdalne.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Przedszkola nr 1 „Ekoludki” w Ełku

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

30.11.2021r.

                                                                                                                 Anna Sierotko

 

Zarządzenie Nr 20

Dyrektora Przedszkola nr 1  „Ekoludki”

z dnia 15.11.2021r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w grupie  3-latki1  
w
Przedszkolu nr 1 „Ekoludki” w Ełku

ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w grupie  3-latki1 Przedszkola nr 1 „Ekoludki” w Ełku w okresie od 15.11.2021r. do dnia 19.11.2021r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia dzieci w grupie 3-latki1 Przedszkola nr 1 „Ekoludki” w Ełku. W czasie zawieszenia zajęć będzie prowadzone nauczanie zdalne.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Przedszkola nr 1 „Ekoludki” w Ełku

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

15.11.2021r.

                                                                                                                 Anna Sierotko

 

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

Wniosek o objecie opieką dziecka w przedszkolu/szkole od 29.03.2021

 

Dokument do pobrania i wydrukowanie: wniosek (plik PDF)

 

 

 

Zarządzenie Nr 19

Dyrektora Przedszkola nr 1  „Ekoludki”

z dnia 15.03.2021r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w grupie  5-latki1 w

Przedszkolu nr 1 „Ekoludki” w Ełku

ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku zarządzam, co następuje:

§ 1.

 Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w grupie 5-latki1 Przedszkola nr 1„Ekoludki” w Ełku w okresie od 12.03.2021r. do dnia 19.03.2021r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia dzieci w grupie 5-latki1 Przedszkola nr 1 „Ekoludki”  w Ełku. W czasie zawieszenia zajęć  będzie prowadzone nauczanie zdalne.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Przedszkola nr 1 „Ekoludki”  w Ełku

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

15.03.2021r.

                                                                                                                 Anna Sierotko

 

Zarządzenie Nr 18

Dyrektora Przedszkola nr 1  „Ekoludki”

z dnia 17.02.2021r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w grupie 3-latki4
w
Przedszkolu nr 1 „Ekoludki” w Ełku

ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w grupie 3-latki4 Przedszkola nr 1 „Ekoludki” w Ełku w okresie od 16.02.2021r. do dnia 22.02.2021r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia dzieci w grupie 3-latki4 Przedszkola nr 1 „Ekoludki” w Ełku. W czasie zawieszenia zajęć  będzie prowadzone nauczanie zdalne.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Przedszkola nr 1 „Ekoludki” w Ełku

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

17.02.2021r.

  

                                                                                                                 Anna Sierotko

 

Zarządzenie Nr 17

Dyrektora Przedszkola nr 1  „Ekoludki”

z dnia 14.01.2021r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w grupie 6-latki3 i 6-latki4
w
Przedszkolu nr 1 „Ekoludki” w Ełku

ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w grupie  6-latki3  i 6-latki4 Przedszkola nr 1 „Ekoludki” w Ełku w okresie od 14.01.2021r. do dnia 21.01.2021r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia dzieci w tych grupach Przedszkola nr 1 „Ekoludki” w Ełku. W czasie zawieszenia zajęć  będzie prowadzone nauczanie zdalne.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Przedszkola nr 1„Ekoludki” w Ełku

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 14.01.2021r.

                                                                                                                Anna Sierotko

 

Zarządzenie Nr 16

Dyrektora Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki”

z dnia 10.12.2020r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w grupie 3-latki2  w Miejskim Przedszkolu i Żłobku „Ekoludki” w Ełku

ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w grupie 3-latki2 Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” w Ełku w okresie od 10.12.2020r. do dnia 18.12.2020r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia dzieci w tej grupie Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” w Ełku. W czasie zawieszenia zajęć nie będzie prowadzone nauczanie zdalne.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” w Ełku

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 10.12.2020r

                                                                                                                 Anna Sierotko

                                                                                                           Dyrektor MPiŻ „Ekoludki”

.

Zarządzenie Nr 15

Dyrektora Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki”

z dnia 08.12.2020r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w grupie 6 latki4  w Miejskim Przedszkolu i Żłobku „Ekoludki” w Ełku

ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w grupie 6-latki4 Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” w Ełku w okresie od 08.12.2020r. do dnia 14.12.2020r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia dzieci w tej grupie Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki”  w Ełku. W czasie zawieszenia zajęć prowadzone będzie nauczanie zdalne.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej  Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki”  w Ełku

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

08.12.2020r.

                                                                                                                 Anna Sierotko

                                                                                                           Dyrektor MPiŻ „Ekoludki”

 

Zarządzenie Nr 14

Dyrektora Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki”

z dnia 07.12.2020r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w grupie 6-latki2  w Miejskim Przedszkolu i Żłobku „Ekoludki” w Ełku

ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w grupie 6-latki2 Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” w Ełku w okresie od 07.12.2020r. do dnia 11.12.2020r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia dzieci w tej grupie Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki”  w Ełku. W czasie zawieszenia zajęć prowadzone będzie nauczanie zdalne.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej  Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki”  w Ełku

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

07.12.2020r.

                                                                                                                 Anna Sierotko

                                                                                                           Dyrektor MPiŻ „Ekoludki”

 

Zarządzenie Nr 13

Dyrektora Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki”

z dnia 07.12.2020r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w grupie 6-latki3  w Miejskim Przedszkolu i Żłobku „Ekoludki” w Ełku

ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w grupie 6-latki3 Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” w Ełku w okresie od 07.12.2020r. do dnia 12.12.2020r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia dzieci w tej grupie Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki”  w Ełku. W czasie zawieszenia zajęć prowadzone będzie nauczanie zdalne.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej  Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki”  w Ełku

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

07.12.2020r.

                                                                                                                 Anna Sierotko

                                                                                                           Dyrektor MPiŻ „Ekoludki”

 

Zarządzenie Nr 12

Dyrektora Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki”

z dnia 03.12.2020r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w grupie 5-latki3  w Miejskim Przedszkolu i Żłobku „Ekoludki” w Ełku

ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w grupie 5-latki3 Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” w Ełku w okresie od 03.12.2020r. do dnia 07.12.2020r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia dzieci w tej grupie Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki”  w Ełku. W czasie zawieszenia zajęć prowadzone będzie nauczanie zdalne.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej  Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki”  w Ełku

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 03.12.2020r.

                                                                                                                 Anna Sierotko

                                                                                                           Dyrektor MPiŻ „Ekoludki”

 

Zarządzenie Nr 11

Dyrektora Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki”

z dnia 25.11.2020r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w grupie Żłobek 1  w Miejskim Przedszkolu i Żłobku „Ekoludki” w Ełku

ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w grupie Żłobek1 Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” w Ełku w okresie od 25.11.2020r. do dnia 03.12.2020r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia dzieci w tej grupie Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” w Ełku

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej  Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” w Ełku

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                 Anna Sierotko

                                                                                                           Dyrektor MPiŻ „Ekoludki”

 

Zarządzenie Nr 10

Dyrektora Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki”

z dnia 23.11.2020r.

 

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w grupie Żłobek 3  w Miejskim Przedszkolu i Żłobku „Ekoludki” w Ełku

ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w grupie Żłobek 3   Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” w Ełku w okresie od 23.11.2020r. do dnia 26.11.2020r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia dzieci w tej grupie Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” w Ełku

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej  Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” w Ełku

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                 Anna Sierotko

                                                                                                           Dyrektor MPiŻ „Ekoludki”

 

 

Zarządzenie Nr 9

Dyrektora Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki”

z dnia 09.11.2020r.

 

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w grupie 3-latki4 4-latki1 4-latki2 4-latki3 4-latki4 w Miejskim Przedszkolu i Żłobku „Ekoludki” w Ełku

ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w grupie 3 – latki4  4-latki1 4-latki2 4-latki3 4-latki4 Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” w Ełku w okresie od 09.11.2020r. do dnia 16.11.2020r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia dzieci w tych grupach Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki”  w Ełku

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania w grupach  3–latki4 4-latki1 4-latki2 4-latki3 4-latki4 Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” w Ełku w okresie od 09.11.2020r. do dnia 16.11.2020r.  są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493).

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej  Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” w Ełku

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                 Anna Sierotko

                                                                                                           Dyrektor MPiŻ „Ekoludki”

09.11.2020r

 

Zarządzenie Nr 8

Dyrektora Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki”

z dnia 04.11.2020r.

 

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w grupie 3-latki1 w Miejskim Przedszkolu i Żłobku „Ekoludki” w Ełku

ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w grupie 3–latki1  Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” w Ełku w okresie od 05.11.2020r. do dnia 09.11.2020r.ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia dzieci w tej grupie Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” w Ełku

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania w grupie 3–latki1 Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” w Ełku w okresie od 05.11.2020r. do dnia 09.11.2020r. są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493).

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej  Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” w Ełku

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                 Anna Sierotko

                                                                                                           Dyrektor MPiŻ „Ekoludki”

 

 

Zarządzenie Nr 7

Dyrektora Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki”

z dnia 30.10.2020r.

 

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w grupach dzieci 5 i 6 letnich w Miejskim Przedszkolu i Żłobku „Ekoludki” w Ełku

ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w grupach:

- 5–latki1 na czas oznaczony od 30.10.2020r. do dnia 6.11.2020r.

    - 5–latki2 na czas oznaczony od dnia 27.10.2020r. do dnia 3.11.2020r., przedłużenie do 6.11.2020r.

    - 5–latki3 na czas oznaczony od 30.10.2020r. do dnia 6.11.2020r.

- 5–latki4 na czas oznaczony od 29.10.2020r. do dnia 6.11.2020r.

- 6–latki1 na czas oznaczony od 30.10.2020r. do dnia 6.11.2020r.

- 6–latki2 na czas oznaczony od 30.10.2020r. do dnia 6.11.2020r.

- 6–latki3 na czas oznaczony od 30.10.2020r. do dnia 6.11.2020r.

- 6–latki4 na czas oznaczony od 30.10.2020r. do dnia 6.11.2020r.

Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” w Ełku ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia dzieci

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w § 1 ust. 1, w określonym czasie jest prowadzona praca zdalna z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493).

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” w Ełku

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                 Anna Sierotko

                                                                                                           Dyrektor MPiŻ „Ekoludki”

 

 

Zarządzenie Nr 6

Dyrektora Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki”

z dnia 26.10.2020r.

 

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w grupie 5-latki2 w Miejskim Przedszkolu i Żłobku „Ekoludki” w Ełku

ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w grupie 5 – latki2 Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” w Ełku w okresie od 26.10.2020r. do dnia 3.11.2020r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia dzieci w tej grupie Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” w Ełku

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania w grupie 5 – latki2 Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” w Ełku w okresie od 26.10.2020r. do dnia 3.11.2020r.   są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493).

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej  Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” w Ełku

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                 Anna Sierotko

                                                                                                           Dyrektor MPiŻ „Ekoludki”

 

 

Zarządzenie  nr 5/2020r.

Dyrektora Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” w Ełku

z dnia 14.10.2020r.

 

w sprawie obowiązku zasłaniania  nosa i ust w budynku oraz przestrzeni przedszkolnej i żłobkowej  Miejskiego  Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” w Ełku

Na podstawie:

ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego zasłaniania nosa i ust w budynku oraz przestrzeni przedszkolnej i żłobkowej MPiŻ „Ekoludki”

2.  Obowiązku ochronnego zasłaniania nosa i ust w budynku oraz przestrzeni przedszkolnej i żłobkowej MPiŻ „Ekoludki” nie stosuje się w przypadku:

     a) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,

     b) trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa,

    c)  dzieci objętych wychowaniem żłobkowym i przedszkolnym oraz osób zatrudnionych w przedszkolu, chyba że kierujący placówką postanowi inaczej.

3.  Osoba, która odmówi zakrycia ust i nosa będzie musiała mieć ważne zaświadczenie lekarskie lub inny dokument potwierdzający całościowe zaburzenie rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa, które jest wymagane do  przedstawienia na żądanie Policji lub Straży Miejskiej

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej MPiŻ „Ekoludki”

                                                                                                     Anna Sierotko

Dyrektor MPiŻ „Ekoludki”

 Ełk, dn.14.10.2020r.

 

 

 

Drodzy Rodzice,

Od 01 września zaczynamy rok szkolny. Obecnie obowiązują wytyczne GIS z 02 lipca 2020 r., które określają limit dzieci w grupach.

Nowe wytyczne mają pojawić się pod koniec sierpnia.

Uprzejmie proszę, abyście Państwo na bieżąco zaglądali na swoje strony grup na FB i stronę główną przedszkola (www.ekoludki.elk.edu.pl zakładka WAŻNE INFORMACJE).

Proszę również o uaktualnianie u nauczycielek swoich danych kontaktowych (telefony, adresy poczty elektronicznej).

Po 26 sierpnia 2020 r. otrzymacie Państwo informacje o rozpoczęciu roku, przydziale dzieci do grup, zasadach przyprowadzania i odbierania dzieci.

W chwili obecnej proszę kompletować podstawową wyprawkę.

 

Do żłobka należy przynieść:

- pościel: koc w powłoczce 1m/1,40m + poduszeczka wszystko podpisane i umieszczone w podpisanym materiałowym worku

Rodzice których dzieci zostały zakwalifikowane do młodszej grupy żłobkowej nie muszą przynosić pościeli (pościel zapewnia żłobek)

- ubranie na zmianę

- obuwie zmienne

- pampersy (podpisane)

- 4 śliniaki podpisane

- chusteczki higieniczne

- chusteczki mokre

- ręcznik papierowy

Pozostała wyprawka zostanie ustalona na pierwszym zebraniu opiekunek z rodzicami na początku września (o terminie zebrania rodzice zostaną poinformowani)

 

Do przedszkola należy przynieść:

- pościel  (dotyczy dzieci 3 i 4 letnich, dzieci 5 i 6 letnie nie będą leżakować): koc w powłoczce 1m/1,40m + poduszeczka wszystko podpisane i umieszczone w podpisanym materiałowym worku

- obuwie zmienne

- chusteczki higieniczne,

- ręcznik papierowy.

pościel: koc w powłoczce 1m/1,40m + poduszeczka wszystko podpisane i umieszczone w podpisanym materiałowym worku

- szczoteczka, pasta do mycia zębów + podpisany  kubeczek (nie dotyczy trzylatków).

Pozostała wyprawka zostanie ustalona na pierwszym zebraniu nauczycielek z rodzicami na początku września (o terminie zebrania rodzice zostaną poinformowani)

 

Proszę zadbać, aby dziecko było samodzielne.

Dzieci powinny umieć myć ręce zgodnie z zaleceniami sanitarnymi, umieć się samodzielnie obsłużyć w toalecie, ubrać i rozebrać (stosownie do wieku dziecka).

Przedszkole będzie wymagało pisemnego oświadczenia rodzica o stanie zdrowia dziecka po każdej nieobecności.

Przedszkole zastrzega sobie prawo do pomiaru temperatury ciała dziecka.

Dzieci z objawami chorobowymi nie będą przyjmowane.

Rodzice będą zobowiązani do natychmiastowego odbioru dziecka, jeśli w ciągu dnia pojawią się symptomy choroby. Dziecko chore będzie podlegało izolacji od reszty grupy do czasu odbioru przez rodzica.

Pozostałe informacje otrzymacie Państwo po 26 sierpnia.

Pozdrawiam serdecznie

Anna Sierotko

 

wstecz