2019/2020

Nazwa zadania: „Każdy przedszkolak dobrze wie, jak zdrowo i ekologicznie odżywiać się”

Koszt kwalifikowany zadania: 1000 zł.

Forma dofinansowania: dotacja ze środków WFOŚiGW     http://www.wfosigw.olsztyn.pl

Korzystamy z dofinansowania

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

 

         Mając na uwadze, że wiek przedszkolny to bardzo ważny etap w kształtowaniu prozdrowotnego stylu życia, więc budowanie świadomości prozdrowotnej to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale przede wszystkim wyrabianie odpowiedzialności za własne zdrowie. Młodemu człowiekowi znacznie łatwiej wpoić poprawne nawyki żywieniowe. Można to robić poprzez zabawę, konkursy, wycieczki tematyczne, a pozytywne aspekty tych działań będą pozytywnie skutkowały  w dorosłym życiu. Nasz projekt zakłada realizację dziesięciu zadań ekologiczno - zdrowotnych w różnych formach. W ramach projektu przedszkolaki będą poznawały nowe smaki i prawidłowy tryb odżywiania się poprzez wielozmysłowość.  Wiedza zdobyta w ten sposób będzie pełniejsza i trwalsza. Chcąc poszerzyć ofertę zajęć proekologicznych oraz uprzyjemnić spędzanie czasu w przedszkolu postanowiliśmy lepiej zagospodarować nasze kąciki zielarskie. Aby zainteresować dzieci zdrowym odżywianiem zostały zaplanowane spotkania z dietetykiem, na których wspólnie ułożą piramidę zdrowego żywienia. Nauczycielki będą prowadziły cykl zajęć dydaktyczno - przyrodniczych oraz zabawy badawcze utrwalające wzrost etapu roślin. Prowadzone będą również zajęcia o tematyce ekologiczno-zdrowotnej. Dzięki konkursowi „Jesienne Zdrowiaki” dzieci dowiedzą się, że zebrane produkty w postaci warzyw i owoców będą służyły do ponownego wykorzystania zdrowych i naturalnych koktajli i soków. Zwieńczeniem projektu będzie audycja w radio Bayer/Fm podsumowująca nasze działania realizowane w projekcie.

         Nasza placówka bardzo aktywnie realizuje treści edukacji ekologicznej oraz kładzie duży nacisk, aby dzieci najlepiej poznawały przyrodę poprzez własne działania i eksperymentowanie samodzielnie odkrywając jej tajniki i gromadząc nowe doświadczenia. Wiedza zdobyta w ten sposób jest pełniejsza i trwalsza mając na celu kształtowanie wśród dzieci i ich rodziców właściwych nawyków żywieniowych. Będziemy prowadzić z dziećmi zajęcia związane z hodowlą i uprawą ziół. Zebrane uprawy będą wykorzystane w przedszkolnej kuchni w celu urozmaicenia menu. Zorganizowana wycieczka, warsztaty kulinarne i zajęcia otwarte uświadomią dzieciom, jak ważne jest włączenie produktów ekologicznych  do codziennej diety. Dzieci będą angażowane do różnych form pracy oraz działania zespołowe pozwolą nauczycielom pracować nad kształtowaniem zachowań i postaw proekologicznych.

         Realizacja projektu wpłynie na zaangażowanie się dzieci w zajęcia dydaktyczne, możliwość wspólnego planowania i oceniania wykonywanych zadań. Dzielenie się odpowiedzialnością za poszczególne działania, oraz zachęci do podejmowania różnorodnych działań  w celu urozmaicenia codziennej diety w produkty ekologiczne i zioła. Przeprowadzone doświadczenia, zabawy badawcze i zajęcia dydaktyczne podniosą świadomość ekologiczną wśród dzieci. Dzięki tym działaniom przedszkolaki wzbogacą swoją wiedzę, którą będą mogły wykorzystać w życiu dorosłym kształtując postawy proekologiczne.