2021/2022

Nazwa zadania: ”Przedszkolaki poznają ptaki

Koszt kwalifikowany zadania: 1000 zł.

Forma dofinansowania: dotacja ze środków WFOŚiGW     http://www.wfosigw.olsztyn.pl

Korzystamy z dofinansowania

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

 

        Ptaki można zobaczyć prawie wszędzie, zajmują niemal wszystkie naturalne środowiska na ziemi. Zachwycają nas swoim śpiewem, barwą i wyglądem oraz tępią znaczne ilości szkodników i gryzoni, a także są wielkimi sprzymierzeńcami człowieka. Warto więc zacząć poznawanie ptaków już od najmłodszych lat, chociażby tych, które żyją w naszym najbliższym otoczeniu, towarzysząc nam na co dzień. Projekt zakłada realizację dziewięciu działań dydaktyczno – ekologicznych, które będą realizowane w różnych formach. Nadrzędnymi zadaniami projektu są: wystawa fotograficzna, spotkanie z Ornitologiem oraz wykonanie albumu o ptakach żyjących w Polsce. Dzięki wyżej wymienionym zadaniom dzieci poszerzą wiedzę na temat różnych gatunków ptaków i ich zwyczajów żywieniowych (rodzajów pokarmu). Przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym organizowane będą konkursy, quizy, audycje radiowe oraz animacje bajek, dzięki którym przedszkolaki zostaną wprowadzone w tematykę przyrodniczą i włączą się do działań na rzecz pomocy ptakom. Uatrakcyjniając sposób przekazywania wiedzy dzieciom zorganizowane zostaną wycieczki, które ukształtują emocjonalną więź z przyrodą oraz pogłębią ich świadomość, że jesteśmy integralną częścią przyrody i od nas zależy troska o jej stan.

         Nasza placówka bardzo aktywnie realizuje treści edukacji ekologicznej oraz kładzie duży nacisk, aby dzieci najlepiej poznawały przyrodę poprzez własne działania i eksperymentowanie samodzielnie odkrywając jej tajniki i gromadząc nowe doświadczenia. Wiedza zdobyta w ten sposób jest pełniejsza i trwalsza mając na celu kształtowanie wśród dzieci i ich rodziców właściwych nawyków żywieniowych. Będziemy prowadzić z dziećmi zajęcia związane z hodowlą i uprawą ziół. Zebrane uprawy będą wykorzystane w przedszkolnej kuchni w celu urozmaicenia menu. Zorganizowana wycieczka, warsztaty kulinarne i zajęcia otwarte uświadomią dzieciom, jak ważne jest włączenie produktów ekologicznych  do codziennej diety. Dzieci będą angażowane do różnych form pracy oraz działania zespołowe pozwolą nauczycielom pracować nad kształtowaniem zachowań i postaw proekologicznych.

        Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym naszych wychowanków oraz ich rodziców nasza placówka postanowiła opracować projekt ekologiczny dotyczący ptaków i ich środowiska naturalnego. Przyroda daje wiele możliwości do czynnego i wielozmysłowego poznawania świata przyrodniczego, a także zapewnia możliwość kształtowania aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. Różnorodne formy i metody z realizowanych działań ukształtują proekologiczne postawy dziecka wobec świata przyrody. Zorganizowane konkursy, wycieczka, spotkania, audycja radiowa, animacje bajkowe oraz zajęcia dydaktyczne usystematyzują wiedzę przedszkolaków na temat ptaków.