2022/2023

Nazwa zadania:Owocowo – witaminowy ogród Ekoludkowy.

Koszt kwalifikowany zadania: 1591 zł.

Forma dofinansowania: dotacja ze środków WFOŚiGW     http://www.wfosigw.olsztyn.pl

Korzystamy z dofinansowania

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

 

        Od wielu lat nasze przedszkole aktywnie realizuje treści edukacji ekologicznej. Najlepszą metodą przyswojenia przez dzieci tych treści jest poznanie ich poprzez działanie oraz doświadczanie. Odkrywając samodzielnie tajemnice przyrody dzieci gromadzą nowe doświadczenia i angażują się emocjonalnie. Chcąc poszerzyć ofertę zajęć proekologicznych zaplanowaliśmy zagospodarować teren przedszkola i stworzyć w nim ogród owocowy. Stanie się on miejscem edukacji przyrodniczej dzieci. Przedszkolaki w sposób aktywny i wielozmysłowy (wzrok, węch, smak, dotyk) będą poznawały nowe smaki i zdrowy tryb odżywiania się. Ogród będzie nosił nazwę: „Owocowo - witaminowy ogród Ekoludkowy.”

        W ramach projektu zrealizujemy osiem zadań ekologiczno – zdrowotnych. Podczas zajęć otwartych dzieci wspólnie z rodzicami zasadzą drzewa i krzewy owocowe w ogrodzie. Będą się w nim odbywały zajęcia przyrodnicze, m.in. obserwacja budowy i rozwoju roślin. Dzięki temu działaniu najmłodsi nauczą się odpowiedzialności i dbania o przyrodę. Nauczycielki będą prowadziły cykl zajęć dydaktycznych m.in. „Kolorowy tydzień”, na których poruszone zostaną tematy ekologiczne i zdrowotne. Zaplanowano również spotkania z dietetykiem, służbą zdrowia i sadownikiem oraz wycieczki do gospodarstwa agroturystycznego i ogródków działkowych. Ciekawą formą zdobywania wiedzy na temat ekologii będzie udział w konkursie konstrukcyjno - przestrzennym pt.: „Owocowe zdrowiaki”.  Kolejnym działaniem zachęcającym dzieci do zdrowego odżywiania będzie inscenizacja  wiersza „Na straganie” Jana Brzechwy przygotowana przez nauczycielki pracujące w przedszkolu. Podsumowaniem projektu będzie audycja w radiu Bayer/Fm oraz wykonanie albumu pt.„Owoce z sadu”.

        Przedszkolny ogród ekologiczny wychodzi naprzeciw potrzebom, które zwracają uwagę na świadome działanie ekologiczne do których należy przygotowywać dzieci od najmłodszych lat. Uczenie odbioru świata poprzez obserwację przyrody, zmianę pór roku, wegetację roślin pozwala dzieciom w pełni uczestniczyć w codziennym życiu. Praca w ogrodzie wpłynie korzystnie na zdrowie dzieci, pozwoli im zdobyć nowe doświadczenia. Najmłodsi poszerzą swoją wiedzę na temat uprawy roślin oraz ich zastosowania. Realizacja projektu podniesie atrakcyjność placówki, poprawi estetykę i będzie jej wizytówką.