CHORA RZEKA - 18 października 2013 roku

 

Rozpoczął się nowy rok szkolny a wraz z nim cykl zajęć otwartych dla rodziców w grupie „Zajączki”. 18 października odbyło się pierwsze z nich pt. „Chora rzeka”. Podczas zajęcia dzieci miały świetną okazję do pochwalenia się posiadanymi już wiadomościami na temat wody, takimi jak: miejsce występowania, stany skupienia, cykl obiegu wody w przyrodzie, mieszkańcy rzek i jezior. Z wielkim zainteresowaniem wysłuchały opowiadania o bobrze Felku, który stracił swoje mieszkanie. Czterolatki nie miały problemów ze wskazaniem przyczyn tej tragedii.  To zanieczyszczenia z fabryk, zakładów, wysypisk śmieci i ścieki z naszych domów powodują zatruwanie rzek, jezior i śmierć żyjących tam zwierząt i roślin. Dzieci, poprzez proste doświadczenie, sprawdziły, jaki wpływ na wodę mają substancje używane codziennie w  każdym domu (mydło, pasta do zębów, płyn do mycia naczyń, olej).  Szybko wyciągnęły wnioski, że to ludzie przyczyniają się do zanieczyszczania wód. Przy pomocy przybyłych na zajęcia rodziców, czterolatki wymieniały sposoby dbania i oszczędzania wody zarówno w domu jak i w przedszkolu. Na koniec sprawdzały stan czystości wody w naszym jeziorze ełckim. Do tego celu posłużyła im próbka przyniesiona z jednego ze spacerów. Podczas zajęć  dzieci brały również udział w zabawach muzyczno – ruchowych. Były to: „Kałużowy taniec” i „Zakręcamy – oszczędzamy”.

powrót