PODSUMOWANIE KONKURSU PLASTYCZNEGO "OSZCZĘDZAMY WODĘ" - 13 maj 2014 roku

 

W ramach realizacji zadań związanych z programem „Zielonej Flagi” nasze przedszkole zorganizowało we współpracy z Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Ełku konkurs plastyczny  dla  dzieci przedszkolnych. Nasi milusińscy mieli za zadanie wykonać plakat pt „Oszczędzamy wodę”, gdzie mogli wykazać się kreatywnością, wyobraźnią oraz zmysłem artystycznym. Konkurs organizowany był w miesiącu kwietniu 2014r. i obejmował swym zasięgiem oprócz ełckich przedszkoli również inne placówki powiatowe:

- Miejskie Przedszkole „Światełko” w Ełku,

- Szkoła Podstawowa nr 5, oddział „0”B w Ełku,

- Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Ełku,

- Miejskie Przedszkole „Niezapominajka” w Ełku,

- Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Mrozach Wielkich,

- Miejskie Przedszkole i Żłobek „Ekoludki” w Ełku,

- Przedszkole Samorządowe w Kowalach Oleckich,

- Miejskie Przedszkole "Perełka" im. J.Brzechwy w Ełku,

- Szkoła Podstawowa w Woszczelach

 

Do ostatniego dnia trwania konkursu wpływały przepiękne prace, które następnie można było podziwiać na zorganizowanej w MPiŻ „Ekoludki” w Ełku wystawie pokonkursowej. 5 maja 2014r powołana przez organizatorów  komisja konkursowa w składzie: p. Małgorzata Ignatowicz - wicedyrektor MPiŻ „Ekoludki” w Ełku, p. Jolanta Beziuk nauczyciel MPiŻ „Ekoludki” oraz p. Anna Konopko - doradca metodyczny w MODN i nauczyciel MPiŻ „Ekoludki” w Ełku, oceniając samodzielność wykonanych plakatów, walory artystyczne oraz pomysłowość, wyłoniły następujących zwycięzców:

  I miejsce – Maja A. i Maciej Ch. (Miejskie Przedszkole "Światełko” w Ełku),

   II miejsce – Zuzanna J. i Magdalena R. (Szkoła Podstawowa Nr 5 w Ełku, kl 0B),

   III miejsce – Arina K. i Kacper B. (Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Ełku)

    Wyróżnienia otrzymali:

- Martyna L. ( Miejskie Przedszkole „Niezapominajka” w Ełku),

- Zuzanna O. (Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Mrozach Wielkich),

- Maja R. ( Miejskie Przedszkole i Źłobek „Ekoludki” w Ełku).

 

13 maja 2014r o godz. 10.30 odbyło się w naszej placówce  uroczyste wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym. Zwycięzcy, którzy przybyli wraz z opiekunami mieli możliwość obejrzeć krótką inscenizację o tematyce ekologicznej przygotowaną przez 5-latki pod kierunkiem p.Jolanty Beziuk i p. Bożeny Chomik. Po występach Dyrektor Miejskiego Przedszkola i Żłobka "Ekoludki" pani Anna Sierotko wraz z panią Anną Konopko wręczyły laureatom wyczekiwane  dyplomy i nagrody rzeczowe. Wszystkie dzieci biorące udział  w konkursie otrzymały  pamiątkowe dyplomy uczestnictwa, a opiekunowie podziękowania.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przedszkolakom  za udział.

powrót