KONKURS WIEDZY O WODZIE - 28 kwiecień 2014 roku

 

Troska o stan środowiska, w którym żyjemy, a szczególnie o wodę jako źródło życia, powinna być przedmiotem zainteresowania nas wszystkich.

Ważne jest więc, aby dzieci od najmłodszych lat pozyskiwały odpowiednią wiedzę na ten temat i wyrabiały w sobie nawyki oszczędzania i szanowania wody. W tym właśnie celu spotkały się dzieci z grup 4-latki 1 i 4-latki 3, które podczas konkursu  „Czysta woda zdrowia doda” miały okazję utrwalić swoje wiadomościami na temat wody. Przygotowane  konkurencje miały  za zadanie ukazać znaczenie wody dla życia na Ziemi, rozbudzić poczucie odpowiedzialności za stan otaczającego nas środowiska oraz zachęcać do oszczędzania wody i dbania o jej jakość.

powrót