METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO - maj 2014 roku

 

Nauczycielki z Miejskiego  Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” to osoby aktywne i twórcze, otwarte na nowe pomysły,  poszukujące ciekawych form pracy ze swoimi wychowankami. Łączy je niewątpliwie entuzjazm do stosowania metod aktywizujących w pracy z dziećmi.  Jedną z nich jest Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Polega ona na posługiwaniu się ruchem – jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka. Jest to system ćwiczeń – zabaw- relacji, których celem jest rozwijanie sfery emocjonalno-społecznej wychowanka, a także świadomości samego siebie i innych osób. Zajęcia charakteryzują się stałą strukturą. Nauczycielki Barbara Rusak i Marta Łaszcz dostrzegają potrzebę tego typu kontaktów. Prowadzą od kilku już lata cykliczne zajęcia tą metodą, włączając dzieci z innych grup i rodziców. Propagują Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, bo wiedzą, że w swym charakterze zbliżone są do spontanicznych  i radosnych zabaw wieku dziecięcego, sprzyjają integracji dzieci młodszych ze starszymi. Nauczycielki dzielą się wiedzą i doświadczeniem, podkreślając jej uniwersalną wartość. Zajęcia uwidaczniają  pełne zaangażowanie  dziecka i rodzica. Są bardzo oczekiwane i bardzo lubiane. Atmosfera zajęć sprzyja odczuwaniu przyjemnych doznań płynących z ciał, daje poczucie bezpieczeństwa. Jak podkreśla Barbara Rusak, nauczycielka pracująca tą metodą wcześniej w świnoujskich przedszkolach, zajęcia są dobrą zabawą dla dziecka i rodzica. Uczą bycia z grupą oraz harmonii z innymi. Zaprezentowane formy pracy obu nauczycielek w grupie 5latków „Misiów Starszaków” zyskują u rodziców uznanie, bo dają przede wszystkim radość.

powrót