I MALUCHY I STARSZAKI TO BEZPIECZNE PRZEDSZKOLAKI - styczeń 2014 roku

 

Pod takim hasłem już po raz kolejny dzieci z grupy „Myszek” z Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” były gośćmi Radia Bayer FM. Tematem audycji było bezpieczeństwo dzieci w domu, przedszkolu i na ulicy. Agent Bóbr Wacek zaprosił słuchaczy i dzieci w studio do „Krainy Bezpiecznych Zabaw”. Agent Wacek przybył  po to, by przeprowadzić dochodzenie, co dzieci wiedzą o bezpieczeństwie, czy umieją zachować się w trudnych sytuacjach , czy zdadzą test na agentów bezpieczeństwa. Grupa „Myszek” doskonale sobie poradziła z zadaniami przygotowanymi przez Agenta Wacka. Dotyczyły one między innymi : bezpieczeństwa na drodze, przewidywania różnych niebezpiecznych sytuacji, znajomości numerów alarmowych, kto może znać moje dane, jak postępować z obcym, w jakiej sytuacji dzwonić pod konkretny numer i jak się zachować w czasie rozmowy.

Na koniec Agent Wacek podziękował wszystkim dzieciom za udział. Poinformował dzieci, że w wyniku przeprowadzonego dochodzenia doszedł do wniosku, że dzieci z grupy „Myszek” zdały test na agentów bezpieczeństwa. Podczas audycji dzieci w formie wierszyków i piosenek radziły jak postępować w niebezpiecznych sytuacjach.

Dzieci w wieku przedszkolnym szybko i łatwo przyswajają wiedzę. Nie mają problemów z opanowaniem prostych zasad  dotyczących bezpieczeństwa oraz prostych czynności ratowniczych. Jednocześnie dzieci właśnie w tym wieku narażone są na wiele niebezpieczeństw.

Wiedza i umiejętności z zakresu edukacji bezpieczeństwa powinny być zatem nabywane przez dzieci już na etapie edukacji przedszkolnej

powrót