„EKOLUDKI OPOWIADAJĄ O WODZIE” - 14 marca 2014 roku

 

   Już po raz kolejny grupa „Myszek” prowadziła audycję pod kierunkiem nauczycielki H. Błyszczek. Tym razem tematem audycji było „Znaczenie wody dla istnienia na Ziemi. Dzieci w ten sposób chciały zwrócić uwagę  ludzi na fakt, iż woda towarzyszy nam cały czas i nikt nie zastanawia się nad tym, jak ogromne ma dla nas znaczenie.

   Przedszkolaki wcieliły się w rolę reporterów, jak również i naukowców. W tym dniu dzieci odgrywały rolę profesorów z dziedziny fizyki, geologii, chemii, ekologii, medycyny, biologii. Wiedzę o wodzie przedstawiły w formie wierszy, prozy jak również piosenką.

     I tak od „profesora geologii Mateusza O. dowiedzieliśmy się ile jest wody na Ziemi i dlaczego należy ją oszczędzać. O tym jaka jest woda i jej właściwościach opowiedziała nam „profesor” chemii Nikola Ł. Natomiast o wodzie, która dużo potrafi, czyli, że woda występuje w trzech stanach skupienia wzbogaciła wiedzę „profesor” fizyki Zuzia G. O tym jak woda krąży w przyrodzie wyjaśnił „profesor” ekologii Szymon R. Jaką rolę spełnia woda dla organizmów w niej żyjących opowiedziała „profesor” biologii Zuzia B. „Profesor” medycyny Michał W. wypowiadał się na temat roli wody w życiu człowieka.

     Reporterką, która „spacerowała” ulicami Ełku była Magda S.  Zadawała ona pytania na temat: czym jest woda, jakie są rodzaje wód oraz jak jest wykorzystywana woda w życiu codziennym, o sposobach oszczędzanie jej. Natomiast reporterką, która prowadziła „konferencję była Ola H. Na koniec dzieci złożyły ślubowanie.

     Mam nadzieję, że audycja ta uświadomi wszystkim, jak ważna dla zrównoważonego rozwoju jest ochrona zasobów wodnych Ziemi i właściwe nimi gospodarowanie.

powrót