GRUPY CZTEROLATKÓW NA WARSZTATACH CERAMICZNYCH - 19 marca 2014 roku

 

W związku ze Światowym Dniem Wody dzieci przedszkolne uczestniczyły w spotkaniu z przedstawicielką Centrum Edukacji Ekologicznej - Panią Różą na temat: „Woda dla życia ludzi i przyrody”. Najpierw odbyło się spotkanie z najmłodszymi dziećmi, później starszymi przedszkolakami. Dzieci obrazowo mogły dowiedzieć się co to jest woda, skąd się bierze? Jakie ma znaczenie dla życia ludzi, zwierząt oraz funkcjonowania przyrody. Poznawały miejsca na Świecie oraz Europy gdzie spożycie wody jest największe, a gdzie najmniejsze?. Kto? W jaki sposób korzysta z  wody? oraz ile w ciągu dnia jej zużywa . Dla dzieci była to wiadomość bardzo ważna. Z oburzeniem przedszkolaki  protestowały, „tak dalej postępować nie można!”. Okaże się, że tego „skarbu” nam zabraknie. Co wtedy zrobimy? Dzieci wskazywały, co należy robić, by  oszczędnie korzystać z wody w przedszkolu jak i  domu.  Wykonując codzienne zabiegi pielęgnacyjne należy  wodę oszczędzać, czyli np. zakręcać kran. Spotkanie zaowocowało silnym postanowieniem „Woda to zdrowie!”Woda to życie!” „Woda to skarb, więc oszczędzajmy wodę!”

powrót