Dokumenty:

     WNIOSEK O WZNOWIENIE OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ/ŻŁOBKOWEJ
W OKRESIE PANDEMII COVID-19
NALEŻY SKŁADAĆ DO 15.05.2020 (PIĄTEK) DO GODZ. 15.00

1. Zarządzenie dyrektora

2. Ogłoszenie o rozpoczęciu działalności Ekoludki

3. Harmonogram wznowienia opieki od 25.05.2020

4. Wniosek o wznowienie opieki przedszkolnej, żłobkowej

5. Procedura pobytu dziecka w przedszkolu

6. Procedura zmiany organizacji pracy

7. Procedura transportu posiłków, spożywania posiłków, mycia naczyń

8. Procedura przyjmowania towarów od kontrahentów

wstecz