Powołanie Eko-Komitetu

     Od wielu lat w Miejskim Przedszkolu i Żłobku „Ekoludki” podejmowane są działania na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej zarówno wśród naszych wychowanków, pracowników ale także wśród społeczności lokalnej. Wiek przedszkolny daje duże możliwości adaptacyjne i percepcyjne dla ukształtowania postaw i nabywania umiejętności i wiedzy. Rozwój aktywności dziecka przedszkolnego uwarunkowany jest przede wszystkim możliwością zaspokajania jego potrzeb i zainteresowań. Treści przyrodniczo – ekologiczne w sposób szczególny tą aktywność wyzwalają, pobudzając dziecko do działania, rozwijają jego osobowość. Aby więc osiągnąć pozytywne rezultaty w działalności ekologicznej stwarzamy dzieciom okazje do: obserwowania i oglądania, poznawania i przeżywania, doświadczania i badania, wypowiadania się oraz działania i tworzenia. Chcemy, aby nasze przedszkole było przykładem dobrego współdziałania różnych ludzi i różnych środowisk zjednoczonych myślą o środowisku, za które czujemy się odpowiedzialni.

     W tym roku szkolnym postanowiliśmy po raz kolejny ubiegać się o Międzynarodowy Certyfikat „Zielonej Flagi” . Do Eko-Komitetu zgłosiły się chętne nauczycielki. W skład Eko-Komitetu wchodzą również chętne dzieci z najstarszych grup przedszkolnych. Dzieci te zostały wybrane przez swoich rówieśników w trakcie zajęć i zabaw dydaktycznych. Podczas zebrań grupowych z rodzicami zgłosili się również chętni rodzice. Oprócz nauczycielek  spośród pracowników w skład komitetu wchodzi pielęgniarka, kilkoro pracowników administracji i obsługi oraz dyrektor Ełckiego Centrum Edukacji Ekologicznej.

     26.01.2018r. odbyło się pierwsze spotkanie, na którym wybrano koordynatora - wicedyrektor Małgorzatę Ignatowicz. Kolejne spotkania odbywały się raz w miesiącu lub w razie potrzeb. Sześciolatki należące do Eko-Komitetu rozmawiały na temat planowanych działań podczas zajęć i zabaw w grupach ze swoimi kolegami w następnie dzieliły się  pomysłami, spostrzeżeniami z członkami Eko-Komitetu. Uwagi dzieci były bardzo ważnym elementem podczas całej działalności Eko-Komitetu. Sześciolatki wspólnie z dorosłymi uzgadniały, proponowały i oceniały wszystkie podejmowane działania. W miarę możliwości były również współorganizatorami i współprowadzącymi niektóre działania.