Audyt ekologiczny

     W dniach 3-4 lutego  2014r. nauczycielki z dziećmi w grupach przeprowadziły audyt ekologiczny proponowany przez program „Szkoły dla Ekorozwoju”. Wyniki Audytu przeprowadzonego w poszczególnych grupach zostały scalone w jeden dokument a jego wyniki umieszczone na naszej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w przedszkolu. Postanowiliśmy również przeprowadzić audyt wśród rodziców. Do tego celu skonstruowaliśmy ankiety dla rodziców dzieci uczęszczających do naszego przedszkola. Zebrane wyniki pomogły nam w wyborze dwóch obszarów, nad którymi będziemy pracować w kolejnej edycji programu. Są to: woda  oraz transport i aktywność ruchowa.

AUDYT PRZEDSZKOLA

WODA

TRANSPORT I AKTYWNOŚĆ RUCHOWA

Aby zbadać efektywność naszych działań, w czerwcu przeprowadziliśmy ekologiczny audyt końcowy. Został on przeprowadzony  wśród dzieci i ich rodziców. Wyniki audytu znajdują się w dokumentacji przedszkola i tablicy tematycznej.

Końcowy audyt przedszkola DLA DZIECI

Audyt końcowy WODA

Audyt końcowy TRANSPORT I AKTYWNOŚĆ RUCHOWA